Hejnał

22 grudnia 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła Hejnał Miasta Rzeszowa.

Napisanie nowego hejnału zostało zlecone wybitnemu trębaczowi o światowej sławie, Honorowemu Obywatelowi Miasta Rzeszowa – Panu Tomaszowi Stańko. Pierwsza koncertowa prezentacja nowego hejnału odbyła się 17 stycznia 2016 roku, podczas uroczystości związanych z rocznicą lokacji Rzeszowa. Wykonawcą był sam Tomasz Stańko.

ZASADY UŻYWANIA HEJNAŁU MIASTA RZESZOWA

Hejnał jest jednym z symboli samorządowych Miasta Rzeszowa. Jest dobrem niematerialnym, stanowiącym własność Miasta Rzeszowa, podlegającym ochronie jako jego dobro osobiste. Może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą powagę, a jego wykonywanie lub odtwarzanie nie może godzić w wizerunek Miasta Rzeszowa. Może być używany w celach niekomercyjnych, w szczególności informacyjnych, dydaktycznych lub promocyjnych.

Hejnał Miasta Rzeszowa może być używany bez konieczności wyrażania odrębnej zgody przez organy Miasta Rzeszowa oraz miejskie jednostki organizacyjne, natomiast przez inne podmioty - pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta Rzeszowa wyrażonej w formie zarządzenia, na pisemny wniosek wnioskodawcy.

Hejnał Miasta Rzeszowa jest odtwarzany z nagrania z wieży Ratusza w Rzeszowie siedem razy w ciągu dnia, co trzy godziny począwszy od godziny 6.00 rano, z wyjątkiem godz. 3.00. Wykonuje się go także lub odtwarza w czasie uroczystości miejskich oraz świąt i rocznic państwowych.

Załączniki: