Przynależność Gminy Miasta Rzeszów do związków i stowarzyszeń

Przynależność Gminy Miasta Rzeszów do związków i stowarzyszeń

EUROCITIES

Square de Meeûs 18
B-1050 Brussels
Sekretariat:
Tel. +32 2 552 08 88

logo EUROCITIES

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

Biuro PSST:
ul. Poniatowskiego 6
35-959 Rzeszów
tel. 17 862 73 01

logo PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

STOWARZYSZENIE ZDROWYCH MIAST POLSKICH

Biuro Stowarzyszenia:
90-133 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
tel. 42 633 13 44

LOGO STOWARZYSZENIA ZDROWYCH MIAST POLSKICH

UNIA METROPOLII POLSKICH

Biuro UMP:
PL. Defilad 1, PKiN p. 1801
00-901 Warszawa
tel. 22 656 76 16

LOGO UNII METROPOLII POLSKICH

Związek Miast Polskich

Biuro ZMP:
ul. Robocza 42
61-517 Poznań
tel. 61 633 50 50

logo Związku Miast Polskich

STOWARZYSZENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Biuro Stowarzyszenia ROF:
ul. Rynek 5
35-064 Rzeszów
tel. 17 858 14 90

logo STOWARZYSZENIA RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Biuro ZPP:
Skr. pocztowa 119
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 477 86 00

LOGO ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

ul. Grunwaldzka 2
35-068 Rzeszów
tel. 17 852 00 09

LOGO Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej