LII sesja Rady Miasta - 28 września 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część  w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Rada Miasta

Rada Miasta składa się z 27 radnych. Zobacz skład Rady.

Siedziba Biura Rady Miasta: Targowa 1, tel. 17 875 47 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38.

e-mail: brm@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00.