LII sesja Rady Miasta - 28 września 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część  w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Urząd Miasta Rzeszowa

 Ratusz - siedziba władz miejskich 

 

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1 35-064 Rzeszów
Telefon: 1 77 88 99 00
Fax: 17 87 54 105
e-mail: umrz@erzeszow.pl
Godziny pracy: pon., wt., czw., pt. 7.30 – 15.30, śr. 7.30 – 17.00

Dane teleadresowe Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl.