LII sesja Rady Miasta - 28 września 2021 r. (wtorek), godz. 8.30 na żywo

Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część  w trybie on-line. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Rady Osiedli

Rada Miasta, z inicjatywy mieszkańców, utworzyła w Rzeszowie 32 Osiedla. Organem stanowiącym Osiedla jest Rada Osiedla, w skład której wchodzą członkowie wybrani przez mieszkańców.

Osiedle, jako jednostka pomocnicza Miasta, działa zgodnie ze Statutem Osiedla.

Zobacz wykaz rzeszowskich osiedli i ich dane kontaktowe.