Galeria Burmistrzów

Samorząd Miasta Rzeszowa w latach 1867 - 2021

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Czas pełnienia funkcji
 1. Jan Pogonowski Jan Pogonowski

naczelnik miasta i przewodniczący
Rady Miejskiej

25 lutego 1867 r. -
październik 1868 r.
 2. Edward Praschill naczelnik miasta październik 1868 r. -
grudzień 1869 r.
 3. Adam Geisler p.o. naczelnika miasta 1869 r.
 4. Ambroży Towarnicki naczelnik miasta maj 1870 r. -
październik 1873 r.
 5. Edward Neugebauer naczelnik miasta październik 1873 r. -
listopad 1874 r.
 6. Ambroży Towarnicki naczelnik miasta w latach 1874 - 1882
 7. Wojciech Kalinowski Wojciech Kalinowski naczelnik miasta w latach 1882 - 1887
 8. Wiktor Zbyszewski Wiktor Zbyszewski naczelnik miasta marzec 1887 r. -
marzec 1890 r.
 9. Jan Pogonowski Jan Pogonowski naczelnik miasta marzec 1890 r. -
lipiec 1891 r.
 10. Edward Brudnicki kierownik komisarycznego
zarządu miasta
grudzień 1891 r. -
styczeń 1893 r.
 11. Leon Schott Leon Schott burmistrz luty 1893 r. -
czerwiec 1896 r.
 12. Stanisław Jabłoński Stanisław Jabłoński burmistrz czerwiec 1896 r. -
luty 1902 r.
 13. Stanisław Jabłoński Stanisław Jabłoński przewodniczący tymczasowego
zarządu miasta
luty -
grudzień 1902 r.
 14. Stanisław Jabłoński Stanisław Jabłoński burmistrz grudzień 1902 r. -
lipiec 1913 r.
 15. Roman Krogulski Roman Krogulski burmistrz w latach 1913 - 1914
 16. Stanisław Jabłoński Stanisław Jabłoński kierownik komisarycznego
zarządu miasta
w latach 1914 - 1916
 17. Roman Krogulski Roman Krogulski burmistrz w latach 1918 - 1933
 18. Roman Krogulski Roman Krogulski prezydent w latach 1933 - 1935
 19. Jan Niemierski prezydent luty 1935 r. -
marzec 1939 r.
 20. Jarosław Barwicz prezydent marzec 1939 r. -
6 września 1939 r.
 21. Ks. Michał Tokarski Ks. Michał Tokarski tymczasowy prezydent 10 - 15 września 1939 r.
 22. Maksymilian Rybicki tymczasowy prezydent 15 września -
18 października 1939 r.
  okupacyjne władze niemieckie    18 października 1939 r. -
2 sierpnia1944 r.
 23. Tomasz Radwan komisarz miasta 2 - 9 sierpnia 1944 r.
 24. Franciszek Ślusarczyk Franciszek Ślusarczyk prezydent 9 sierpnia 1944 r. - 7 grudnia 1948 r.
 25. Jan Huss Jan Huss prezydent 7 grudnia 1948 r. - 1950 r.
 26. Józef Radwan przewodniczący prezydium MRN w latach 1950 - 1952
 27. Leon Stanio Leon Stanio przewodniczący prezydium MRN 19 czerwca 1952 r. -
3 stycznia 1963 r
 28. Alfred Żądło Alfred Żądło przewodniczący prezydium MRN stycznia 1963 r. -
8 stycznia 1971 r.
 29. Emil Rejus Emil Rejus przewodniczący prezydium MRN 9 stycznia 1971 r. -
31 grudnia 1973 r.
 30. Edward Bilut Edward Bilut prezydent 1 stycznia 1974 r. -
14 lipca 1977 r.
 31. Mieczysław Chudzik Mieczysław Chudzik prezydent 15 lipca 1977 r. -
31 grudnia 1982 r.
 32. Ludwik Chmura Ludwik Chmura prezydent 1 kwietnia 1983 r. -
5 lutego 1990 r.
 33. Zdzisław Banat Zdzisław Banat prezydent 26 marca 1990 r. -
5 marca 1991 r.
 34. Mieczysław Janowski Mieczysław Janowski prezydent 5 marca 1991 r. -
2 marca 1999 r.
 35. Andrzej Szlachta Andrzej Szlachta prezydent 3 marca 1999 r. -
28 listopada 2002 r.
 36. Tadeusz Ferenc Tadeusz Ferenc prezydent 29 listopada 2002 r. - 
10 lutego 2021 r.
37.  Marek Bajdak Marek Bajdak pełniący funkcje prezydenta miasta od 25 lutego 2021 r.