Aktualności

Prezydent Rzeszowa zwrócił się z prośbą do Premiera o podjęcie działań w celu ochrony samorządów

Rzeszów, 15 lipca 2020 r.

Pan
Mateusz MORAWIECKI
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o podjęcie działań w celu ochrony samorządów, a docelowo także obywateli przed monopolistycznymi praktykami spółki państwowej PGE Energia Ciepła S.A., która narzuca rażąco wygórowane ceny z tytułu sprzedaży ciepła, dążąc w ten niedopuszczalny sposób do maksymalizacji zysku.

Obecnie Miasto Rzeszów płaci spółce PGE Energia Ciepła S.A. – Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie za zamówioną moc cieplną kwotę 7438, 78 zł netto za 1 MW. Taryfa ustalona przez PGE Energia Ciepła S.A. dla Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 29 czerwca 2020 r. wynosi 8589,45 zł netto za 1 MW. Jest zatem wyższa aż o 15,5% od ceny dotychczasowej.

Tak wysoka podwyżka cen ciepła bezpośrednio dotyka mieszkańców Rzeszowa. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego zaspokajają zbiorowe potrzeby, a ciepło systemowe – najbardziej ekologiczne, przyjazne środowisku i mieszkańcom – jest niezbędne do funkcjonowania szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej.

Wprowadzona przez PGE Energia Ciepła S.A. podwyżka bulwersuje szczególnie w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią wirusa COVID – 19. Boleśnie dotyka odbiorców ciepła – mieszkańców i przedsiębiorców, którzy w wielu przypadkach będą zmuszeni do zamykania swoich firm czy lokali usługowych.

Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że interwencja Pana Premiera uchroni mieszkańców Rzeszowa i innych polskich miast przed tak drastycznymi podwyżkami cen ciepła, co ze społecznego punktu widzenia jest w dobie pandemii COVID-19 oczekiwane, a nawet pożądane.

Z poważaniem

Prezydent Miasta Rzeszowa

dr h.c. Tadeusz FERENC

 

 

 

Pismo do premiera