Buspasy na ulicach miasta Rzeszowa

Buspasy, czyli wydzielone pasy ruchu dla autobusów, dają pierwszeństwo autobusom w celu skrócenia czasu podróży w godzinach szczytu. Służą do omijania punktów, które zwykle są źródłem zatorów, jak np. skrzyżowania. Buspasy tworzy się na całym świecie na drogach, które często są zatłoczone lub należą do ruchliwych tras autobusowych. W przypadku Rzeszowa niewątpliwie takimi odcinakami jest al. Piłsudskiego od Ronda Dmowskiego do al. Rejtana, jak i ciąg północ południe od ronda Jana Pawła do Al. Powstańców poprzez ul. Cieplińskiego, Lisa Kuli oraz Dąbrowskiego z kluczowym węzłem na Pl. Śreniawitów.

Korzyści wynikające z wdrożenia wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji zbiorowej:

 • uniezależnienie komunikacji autobusowej od ruchu pozostałych pojazdów, co daje możliwości omijania kolejek pojazdów i unikanie strat czasu, spowodowanych punktowymi utrudnieniami w ruchu lub blokowaniem dłuższych odcinków międzywęzłowych, w skutek wyczerpania przepustowości skrzyżowań np. Pl. Śreniawitów,
 • znaczące efekty ekonomiczne – korzyści z oszczędności: czasu podróży pasażerów, kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej – wzrost prędkości przejazdu autobusów może zostać wykorzystany do zwiększenia częstotliwości kursowania pojazdów na liniach lub może zostać wykorzystany do zmniejszenia liczby pojazdów z zachowaniem bieżącej częstotliwości kursów, spadek liczby wypadków,
 • dodatnie efekty społeczne polegające na: zmianie zachowań komunikacyjnych (przesiadanie się z samochodu do komunikacji zbiorowej), zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu, wzrostu prędkości komunikacyjnej, poprawie punktualności i regularności kursowania pojazdów, czyli czynnik decydujący o wielkości czasu oczekiwania pasażera na pojazd,
 • zapewnienie niezawodności obsługi pasażerów – szybki, pewny i zbliżony każdorazowo czas dotarcia do celu podróży, przez co uzyskuje się wzrost zaufania użytkowników do całego systemu transportowego na terenie miasta Rzeszowa,
 • efekty środowiskowe poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska – autobusy znacznie rzadziej się zatrzymują i ruszają, w efekcie czego emisja spalin oraz hałas wynikający z eksploatacji transportu publicznego drastycznie spada,
 • poprawa warunków i komfortu pracy kierowców, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo,
 • efektywniejsze wykorzystanie taboru,
 • uprządkowanie struktury ruchu na ciągu ulic z buspasami – ograniczenie ilości manewrów zmiany pasa ruchu w szczególności w ciągu ul. Piłsudskiego.

Wszystkie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną drogową zostały wyposażone w sterowniki ruchu drogowego, umożliwiające w czasie rzeczywistym dostosowywanie planów pracy sygnalizacji świetlnej do panujących warunków ruchowych. Algorytmy sterujące biorą pod uwagę zarówno stan ruchu lokalnie na skrzyżowaniu, jak i sytuację w obszarze, czyli warunki ruchowe na skrzyżowaniach przyległych oraz w głównych ciągach komunikacyjnych.
- system pomiaru czasu przejazdów z propozycjami wyboru dróg alternatywnych o krótszym czasie dojazdu z możliwością prezentacji na 17 znakach zmiennej treści,
- bieżący monitoring stanu wszystkich urządzeń zainstalowanych na ulicach miasta umożliwiający błyskawiczne reagowanie zarządcy drogi na wszelkie awarie, czy też nieprawidłową prace.

Z początku żadne miasto w Polsce nie było przekonane do rozwiązania transportu miejskiego opartego na buspasach. Pierwsze buspasy zostały wprowadzone w Polsce w połowie 2004 na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie. Sukces krakowskich „buspasów” uzmysłowił, że są one przyszłością komunikacji miejskiej. Od tego czasu występuje stały wzrost łącznej długości „buspasów” we wszystkich miastach. Podobne rozwiązania wprowadza się w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Białymstoku, Kielcach.

Wydzielone odrębne pasy ruchu dla komunikacji publicznej na ulicach Rzeszowa będą obowiązywały tylko w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 9:30 oraz w godzinach od 14:30 do 17:30. W pozostałym okresie z buspasów będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy dróg.

W godzinach obowiązywania buspasów mogą korzystać z nich pojazdy komunikacji miejskiej, służby ratunkowe, straż miejska, taksówki, motocykliści oraz kierowcy samochodów, którzy wiozą minimum dwoje pasażerów.

Położenie buspasów w centrum Rzeszowa:

 • na al. Piłsudskiego na odcinku od mostu nad Wisłoku do ronda Dmowskiego oraz w kierunku przeciwnym,
 • na ul. Warszawskiej od skrzyżowania z al. Wyzwolenia do ronda Jana Pawła II i dalej ulicą Marszałkowską i wiadukt Tarnobrzeski do ronda Dmowskiego,
 • na ul. Lubelskiej od skrzyżowania z al. Wyzwolenia do ronda Jana Pawła II i dalej ulicą Marszałkowską, przez wiadukt Tarnobrzeski do ronda Dmowskiego,
 • na al. Cieplińskiego w kierunku ul. Dąbrowskiego buspasy obowiązują na odcinku od ronda Dmowskiego do ronda Pakosława (na wysokości komendy Państwowej Straży Pożarnej), następnie za placem Śreniawitów na ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Reformacką do skrzyżowania z al. Powstańców Warszawy,
 • od Instytutu Muzyki na całej długości ul. Dąbrowskiego, pl. Śreniawitów, ul. Lisa Kuli, al. Cieplińskiego do ronda Dmowskiego,
 • w kierunku Warszawy i Lublina buspasy wyznaczone zostały od skrzyżowania z al. Piłsudskiego, na wiadukcie Tarnobrzeskim i ul. Marszałkowskiej do ronda Jana Pawła II.

Wcześniej buspasy zostały wyznaczone na alei Sikorskiego. Jednak tam obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17. Poruszać się po nich mogą nie tyko autobusy, ale i taksówki oraz pojazdy osobowe, na zasadzie 1 + 2, a więc przewożące przynajmniej trzy osoby.

Mapa buspasów w mieście
buspas