Infrastruktura komunikacyjna Miasta Rzeszowa

Dostępność komunikacyjna Rzeszowa

Rzeszów to ponad 194-tysięczne miasto, stolica województwa podkarpackiego, siedziba władz diecezjalnych, największy ośrodek przemysłowy, handlowo-usługowy, akademicki i kulturalny w południowo-wschodniej Polsce. Położony jest nad rzeką Wisłok, która na północ od miasta, w okolicach Tryńczy wpada do Sanu. W Rzeszowie spotykają się dwie krainy geograficzne – równinna, lesista Kotlina Sandomierska i pięknie ukształtowane, pagórkowate Pogórze Karpackie. Region rzeszowski należy do najcieplejszych w Polsce, położony w podgórskiej strefie klimatycznej, charakteryzuje się długimi upalnymi latami i niezbyt ostrymi zimami.

Dogodne położenie miasta na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych oraz bliskość południowej i wschodniej granicy (ok. 90 km od granic z Ukrainą i Słowacją) stanowią o jego znaczeniu jako ważnego węzła komunikacyjnego, sprzyjają rozwojowi gospodarki, handlu i turystyki.

Przejścia graniczne w województwie podkarpackim

Ze Słowacją:

 • Roztoki Górne - Ruske Sedlo - pow. leski, gm. Cisna, przejście drogowe dla ruchu turystycznego,
 • Balnica - Osadne - pow. sanoki, gmina Komańcza przejście drogowe w ruchu turystycznym,
 • Łupków - Palota - pow. sanoki, gmina Komańcza, przejście kolejowe ruchu osobowego i towarowego,
 • Radoszyce - Palota - pow. sanoki, gm. Komańcza, przejście graniczne międzynarodowe dla ruchu granicznego osobowego i ciężarowego samochodów ciężarowych o ciężarze do 7,5 t,
 • Czeremcha - Certizne - pow. krośnieński, gm. Dukla, przejście drogowe dla ruchu turystycznego,
 • Jaśliska - Certizne - pow. krośnieński, gm. Dukla, przejście drogowe małego ruchu granicznego,
 • Barwinek - Vysny Komarnik - pow. krośnieński, gm. Dukla, przejście graniczne ruchu osobowego, towarowego i małego ruchu granicznego,
 • Ożenna - Nizna Polianka - pow. jasielski, gm. Krempna, przejście graniczne ruchu turystycznego.

Z Ukrainą:

 • Werchrata - Rawa Ruska - pow. lubaczowski, gm. Horyniec, przejście kolejowe ruchu towarowego,
 • Korczowa - Krakowiec - pow. jarosławski, gm. Radymno, przejście drogowe ruchu osobowego i towarowego,
 • Przemyśl - Mościska - pow. przemyski, gm. Przemyśl, przejście kolejowe ruchu osobowego i towarowego,
 • Medyka - Szeginie - pow. przemyski, gm. Medyka, przejście drogowe ruchu osobowego i towarowego,
 • Krościenko - Smolnica - pow. bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne, przejście drogowe, uproszczonego ruchu granicznego, ruch osobowy i towarowy o masie do 3,5 t,
 • Krościenko - Chyrów - przejście kolejowe ruchu osobowego, dla obywateli Polski i Ukrainy.

Główne szlaki komunikacyjne

W Rzeszowie krzyżują się międzynarodowe trasy: E-40 – z Drezna do Lwowa i Kijowa, E-371 – z Gdańska przez Warszawę, na Słowację i południe Europy, a także drogi krajowe nr 9 i nr 19, łączące kraje skandynawskie i nadbałtyckie z państwami Europy środkowo-wschodniej oraz magistrala kolejowa E-30.

 

Głównymi ciągami komunikacyjnymi w mieście Rzeszów są:

 • ul. Krakowska - al. Witosa - al. Batalionów Chłopskich - al. Powstańców Warszawy - al. Armii Krajowej - ul. Lwowska (droga krajowa nr 19/94 na terenie miasta) - 14,8 km,
 • al. Rejtana - 2,4 km,
 • al. Piłsudskiego - 2,0 km,
 • al. Cieplińskiego - ul. Lisa - Kuli - pl. Śreniawitów - Most Zamkowy - al. mjr. W. Kopisto - 2,5 km,
 • ul. Warszawska - 3,0 km,
 • ul. Lubelska - 3,4 km,
 • ul. Podkarpacka - 3,7 km,
 • al. Gen Wł. Sikorskiego - 5,1 km,
 • al. Wyzwolenia - 2,5 km,
 • droga krajowa nr 97 (al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego wraz z dojazdem dp S-19 i A4) - 4,7 km,
 • ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty wraz z łącznikiem do S-19 - 1,8 km
 • droga łącząca ul. Warszawską i Lubelską - 1,5 km.

Długość sieci drogowej w mieście Rzeszów (stan na dzień 7.02.2018):

 • Krajowe - 23,4 km
 • Wojewódzkie - 15,0 km
 • Powiatowe - 128,5 km
 • Gminne - 153,3 km
 • Wewnętrzne - 236,8 km

RAZEM - 557,0 km

Sieć drogową i kolejową uzupełnia położony niespełna 3 km od granic miasta nowoczesny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, który może przyjąć wszystkie typy samolotów, nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Po ostatniej modernizacji lotnisko w Jasionce posiada nowoczesny terminal i drugi w kraju co do długości, pas startowy. 

Odległości do ważniejszych miast:
Gdańsk – 576 km
Kraków – 162 km
Łódź – 283 km
Warszawa – 275 km
Wrocław – 402 km 

Łącznik do autostrady A4, fot. Bogdan Szczupaj