Zabytkowe nasadzenia zieleni

  • Ogród Miejski im. Solidarności - najstarszy z miejskich parków

  • Park w zespole dworsko-parkowym w Słocinie

  • Park w zespole dworsko-parkowym w Załężu

  • Park w zespole dworsko-parkowym w Staromieściu

  • Park w zespole dworskim w Zalesiu

  • Park przy szkole rolniczej w Miłocinie

  • Park na Lisiej Górze