Hotele

Do okazałych, wyróżniających się w zabudowie miasta końca XIX w. i początków XX w. budynków użyteczności publicznej należały też hotele. Zachowane do dzisiaj zabytkowe budynki dawnych rzeszowskich hoteli pochodzą w głównej mierze właśnie z okresu przełomu wieków oraz z okresu międzywojennego. Wzrost liczby hoteli w mieście przypadający na koniec XIX w. świadczył o ówczesnym rozwoju miasta i wzroście jego znaczenia jako centrum administracyjnego i handlowego. W końcu tego stulecia akta wymieniają 6 hoteli: Grand, Krakowski, Imperial, Luftmaszyna, Trzy Korony i Victoria.

Zapewne do najstarszych należy zachowany do dzisiaj budynek danego hotelu „Luftmaszyna” na rogu ulic Kościuszki i Słowackiego. Powstał on w 1833 r., w końcu lat 80. XIX w. został rozbudowany i zyskał obecną szatę architektoniczną wg planów budowniczego Kazimierza Miecznikowskiego.

Najlepszym i największym hotelem w mieście był w owym czasie ”Hotel Krakowski” zlokalizowany na Nowym Mieście (obecnie Plac Wolności 2), który istniał już w 2 poł. XIX w., a w 1903 r. został gruntownie przebudowany wg proj. Franciszka Stążkiewicza. Budynek zachował bogatą dekorację architektoniczną: pasy pozornego boniowania parteru, narożny wykusz zwieńczony charakterystycznym hełmem, tralkowe balustrady, obramienia okienne.

Zobacz więcej wiadomości o Hotelu Krakowskim.

Kilka hoteli zlokalizowanych było w okolicach dworca kolejowego – hotel „Bristol” przy ul. Kolejowej, „Imperial” przy pl. Kilińskiego, czy „Lwowski” przy ul. Grottgera.

W okresie międzywojennym powstał m.in. zachowany do dziś budynek hotelu „Polonia” przy ul. Kolejowej.

W 2 połowie lat 30. XX w. znany warszawski architekt Zygmunt Tarasin zaprojektował dla barona Roppa hotel usytuowany przy obecnej ul. Asnyka 10. Modernistyczna architektura tego budynku zwraca uwagę elementami nawiązującymi do architektury okrętów: kompozycja złożona z kilku brył o różnych wysokościach, płaskie dachy na różnych poziomach, okrągłe okienka – tego rodzaju rozwiązania modne były w połowie lat 30. XX w. i występowały w różnych częściach Polski (Gdynia, Katowice, Warszawa).

W końcu lat 30. XX w. (1938-39) w ramach inwestycji prowadzonych na terenie miasta związanych z COP wybudowano hotel dla pracowników Państwowych Zakładów Lotniczych przy ul. Dąbrowskiego, który także prezentuje modernistyczną formę stylową.

Hotel Krakowski (pocz. XX w.)
Hotel Krakowski (pocz. XX w.)
Luftmaszyna (pocz. XX w.)
Luftmaszyna (pocz. XX w.)
Luftmaszyna (2019 r.)
Luftmaszyna (2019 r.)
Hotel przy obecnej ul. Asnyka
Hotel przy obecnej ul. Asnyka
Hotel dla pracowników Państwowych Zakładów Lotniczych przy ul. Dąbrowskiego, obecnie "Iskra"
Hotel dla pracowników Państwowych Zakładów Lotniczych przy ul. Dąbrowskiego, obecnie "Iskra"