Baner tematyczny

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza na kolejną edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego do Instytutu Filologii Polskiej UR. Czynni zawodowo nauczyciele z województwa podkarpackiego podejmujący ww. studia mają możliwość otrzymania dofinansowania Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Absolwent studiów może prowadzić w szkole dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, wspomagać w szkole uczniów powracających z zagranicy, uczyć języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce lub pracować za granicą.

Zgłoszenia przyjmuje: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. mjr. W. Kopisto 2b, Rzeszów, bud. A3, p. nr 26, tel. 17 872 12 05.