Spis obiektów sportowo-rekreacyjnych w zarządzie Gminy Miasto Rzeszów

 

Lp.

Nazwa:

Rodzaj obiektu:

Typ:

Adres:

BASENY

1.

Basen ROSiR

Basen

Zamknięty

ul. ks.Jałowego 23a

2.

Pływalnia Delfin

Basen

Zamknięty

al. Rejtana 30

3.

Pływalnia Karpik

Basen

Zamknięty

ul. Solarza 12

4.

Basen Muszelka

Basen

Zamknięty

ul. Starzyńskiego 17

5.

Pływalnia
(obecnie trwa przebudowa) 

Basen

Zamknięty

ul. A. Matuszczaka 9

BOISKA PIŁKARSKIE

1.

Kompleks boisk sportowych Orlik przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Dąbrowskiego 82

2.

Kompleks boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. św. Jana Kantego

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Skrajna 1

3.

Kompleks boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 25

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Starzyńskiego 17

4.

Kompleks boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Słocińska 4

5.

Kompleks boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Budziwojska 154

6.

Miniboiska przy Przedszkolu nr 13

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Piastów 2

7.

Miniboiska przy Przedszkolu nr 24

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Krajobrazowa 7

8.

Boisko piłkarskie przy ul. Zimowit

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Zimowit 48/1

9.

Boisko sportowe przy ul. Podwisłocze

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Podwisłocze 5

10.

Boisko piłkarskie przy ul. Świadka

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Świadka 5

11.

Kompleks boisk sportowych przy Stadionie Miejskim

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Hetmańska 69

12.

Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 19

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Skargi 3

13.

Kompleks boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

Boisko piłkarskie

Otwarty

ul. Budziwojska 154

HALE SPORTOWE – w tym sale gimnastyczne

1.

Hala ROSiR

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Pułaskiego 13

2.

Regionalne Centrum Sportowo - Widowiskowe
im. Jana Strzelczyka "Hala Podpromie"

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Podpromie 10

3.

Hala sportowa przy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Dąbrowskiego.

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Dąbrowskiego 82

4.

Hala sportowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Rzeszowie

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Hetmańska 38

5.

Hala sportowa przy Zespole Szkół Elektronicznych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Hetmańska 120

6.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Społecznych nr 1

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Bohaterów 26

7.

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Pelczara 3

8.

Hala Sportowa przy Gimnazjum Sióstr Prezentek

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. ks. Jałowego 1

9.

Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 1

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Pułaskiego 11

10.

Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 2

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Szopena 13

11.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Wyspiańskiego 16a

12.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Specjalnych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Ofiar Katynia 1

13.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 6

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Solarza 12

14.

Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 6

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Pola 1

15.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

Hala Sportowa

Zamknięty


ul. Rejtana 30

16.

Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 8

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Miodowa 6

17.

Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 9

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Orzeszkowej 8a

18.

Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 10

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Partyzantów 10a

19.

Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 11

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Starzyńskiego 17

20.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 8

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Słocińska 4

21.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 5

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Beskidzka 5

22.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 4

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Dębicka 288

23.

Hala Sportowa II LO

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. ks. Jałowego 22

24.

Hala Zespołu Szkół Technicznych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Matuszczaka 7

25.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Hetmańska 38

26.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Unii Lubelskiej 4

27.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Towarnickiego 4

28.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 2

Hala Sportowa

Zamknięty

al. Rejtana 3

29.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Ptasia 2

30.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Energetycznych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Dąbrowskiego 66a

31.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Gospodarczych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Spytka Ligęzy 12

32.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Sucharskiego 4

33.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ekonomicznych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Hoffmanowej 13

34.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Mechaniczych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Hetmańska 45a

35.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Samochodowych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Warszawska 26a

36.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Spożywczych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Warszawska 20

37.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Muzycznych nr 2

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Szopena 32

38.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Muzycznych nr 2

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Sobieskiego 15

39.

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Plastycznych

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Staszica 16a

40.

Hala Sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. 3 Maja 16

41.

Hala Sportowa przy III Liceum Ogólnokształcącym

Hala Sportowa

Zamknięty


ul. Szopena 11

42.

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Rubinowa 4

43.

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

Hala Sportowa

Zamknięty


ul. Lwowska 17

44.

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Skrajna 1

45.

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Staroniwska 55

46.

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Krzyżanowskiego 24

47.

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Budziwojska 154

48.

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9

Hala Sportowa

Zamknięty

ul. Skargi 3

INNE OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

1.

Zalew Żwirownia

Inne

Otwarty

ul. Kwiatkowskiego

2.

Skatepark Rzeszów

Inne

Otwarty

ul. Podpromie 10

KORTY TENISOWE

1.

Korty Tenisowe ROSiR

Korty tenisowe

Otwarty

ul. ks.Jałowego 23a

2.

Korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25

Korty tenisowe

Otwarty

ul. Starzyńskiego 17

3.

Kort tenisowy przy IX Liceum Ogólnokształcącym

Korty tenisowe

Otwarty

ul. Orzeszkowej 8a

LODOWISKA

1.

Lodowisko przy Szkole Podstawowej Nr 25

Lodowisko

Otwarty

ul. Starzyńskiego 17

SIŁOWNIE

1.

Siłownia w Rzeszowskim Domu Kultury filia "Biała"

Siłownia

Zamknięty

ul. Kardynała Wojtyły 164

2.

Street Workout Park

Siłownia

Otwarty

między sceną a ul. Bulwarową

STADIONY

1.

Stadion Miejski STAL

Stadion

Otwarty

ul. Hetmańska 69

2. Stadion na os. Załęże Stadion Otwarty ul. Potockiego 9

3.

Stadion na os. Przybyszówka

Stadion

Otwarty

ul. Ks. Czyża 51

4. Stadion na os. Słocina Stadion Otwarty ul. Gliwy 1
5. Stadion CWKS Resovia Stadion Otwarty ul. Wyspiańskiego 22
6. Stadion na os. Budziwój Stadion Otwarty ul. Studzianki 11
7. Stadion os. Biała Stadion Otwarty ul. Biesiadna 22

TORY WYSCIGOWE

1.

Tor żużlowy na Stadionie Miejskim

Tory wyścigowe

Otwarty

ul. Hetmańska 69

SCENY W I PRZY DOMACH KULTURY

1.

Rzeszowski Dom Kultury filia Staromieście

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Staromiejska 43a

2.

Rzeszowski Dom Kultury filia Staroniwa

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Staroniwska 46

3.

Rzeszowski Dom Kultury filia Widokowa

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Widokowa 1

4.

Rzeszowski Dom Kultury filia Krynicka

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Krynicka 1

5.

Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Budziwojska 194

6.

Rzeszowski Dom Kultury filia Zwięczyca

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Beskidzka 6

7.

Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Konfederatów Barskich 43a

8.

Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Olbrachta 120

9.

Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Dębicka 170

10.

Rzeszowski Dom Kultury filia Załęże

Dom Kultury

Zamknięty

ul. ks. Stączka 12

11.

Rzeszowski Dom Kultury filia Biała

Dom Kultury

Zamknięty

ul. kard. Wojtyły 164

12.

Rzeszowski Dom Kultury filia Drabinianka

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Strażacka 9

13.

Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Paderewskiego 154

14.

Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Wieniawskiego 84

15.

Rzeszowski Dom Kultury filia Klub Country

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Herbowa 3

16.

Klub Kultury Zodiak

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Mieszka I 48/50

17.

Osiedlowy Dom Kultury Skorpion

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Monte Cassino 14

18.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Piłsudskiego 25

19.

Młodzieżowy Dom Kultury os. Baranówka IV

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Osmeckiego 51

20.

Młodzieżowy Dom Kultury Nowy Świat

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Krakowska 20
(Galeria Nowy Świat)

21.

Osiedlowy Dom Kultury Nowe Miasto

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Podwisłocze 6

22.

Osiedlowy Dom Kultury 1000-lecia

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Kochanowskiego 29

23.

Osiedlowy Dom Kultury Gwarek

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Bohaterów 5

24.

Osiedlowy Dom Kultury Karton

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Ofiar Katynia 6

25.

Osiedlowy Klub Kultury Akwarium

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Pułaskiego 3

26.

Osiedlowy Klub Kultury Krak

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Solarza 7

27.

Wojewódzki Dom Kultury

Dom Kultury

Zamknięty

ul. Okrzei 7

ESTRADY

1.

Mała Estrada na Bulwarach

Estrada

Otwarty

Park Kultury i Wypoczynku Bulwary

2.

Amfiteatr przy ul. Zbyszewskiego

Estrada

Otwarty

ul. Zbyszewskiego

3.

Estrada w  Parku Jedności Polonii z Macierzą

Estrada

Otwarty

ul. Cieplińskiego

4.

Amfiteatr przy fontannie multimedialnej

Estrada

Otwarty

al. Lubomirskich

GALERIE ARTYSTYCZNE

1.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

Galeria Artystyczna

Zamknięty

ul. 3 Maja 9

2.

Biuro Wystaw Artystycznych

Galeria Artystyczna

Zamknięty

ul. Sobieskiego 18

3.

Galeria Pod Ratuszem

Galeria Artystyczna

Zamknięty

Rynek 1

4.

Galeria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych

Galeria Artystyczna

Zamknięty

ul. Staszica 16a

5.

Galeria Teatru Maska

Galeria Artystyczna

Zamknięty

ul. Mickiewicza 13

PARKI I TERENY LEŚNE

1.

Park Kultury i Wypoczynku z Olszynkami

Park i tereny leśne

Otwarty

między Mostem Lwowskim a Mostem Karpackim 

2.

Rezerwat Przyrody Lisia Góra

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. Żeglarska

3.

Ogród Miejski im. Solidarności

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. Dąbrowskiego – Chrzanowskiej – Langiewicza

4.

Park Jedności Polonii z Macierzą

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego

5.

Plac Ofiar Getta

Park i tereny leśne

Otwarty

pl. Ofiar Getta

6.

Zespół dworsko-parkowy

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. Powstańców Śląskich i ul. Paderewskiego

7.

Park Dworski

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. Załęska

8.

Park Inwalidów Wojennych

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. Dominikańska

9.

Park Sybiraków

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. Sucharskiego

10.

Park przy pałacu Jędrzejowiczów i Szpitalu Miejskim

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. Partyzantów i ul. Lubelska

11.

Park Myśli Papieskiej

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. Rejtana i ul. Sikorskiego

12.

Park bł. Karoliny Kózki

Park i tereny leśne

Otwarty

ul. bł. Karoliny

PLACE I SCENY

1.

Stadion Miejski

Plac-Scena

Otwarty

ul. Hetmańska 69

2.

Boisko piłkarskie Klub Sportowy Zimowit Rzeszów

Plac-Scena

Otwarty

ul. Zimowit 48/1

3.

Boisko sportowe

Plac-Scena

Otwarty

ul. Podwisłocze 5

4.

Boisko sportowe

Plac-Scena

Otwarty

ul. Świadka 5

5.

Boisko piłkarskie Klub Sportowy Przybyszówka

Plac-Scena

Otwarty


ul. Krakowska 102

TEATRY

1.

Teatr Maska

Teatr

Zamknięty

ul. Mickiewicza 13