Ścieżki rowerowe

lokalizacja ścieżki rowerowej długość (km)
wykonane do 2003 r.  
al. Lubomirskich, 3 Maja, Kościuszki, Rynek, Grunwaldzka, Dekerta, Pod Kasztanami, pl. Farny 1,502
od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza (Rynek) 0,142
od ul. Joselewicza do Rynku (ul. Mickiewicza) 0,047
od al. Armii Krajowej do ul. Mieszka I (Niepodległości) 0,564
od ul. Miodowej do ul. Rejtana (po prawej stronie) 0,476
od ul. Siemieńskiego do przejścia dla pieszych po lewej stronie, dalej do ul. Rzecha po prawej stronie) 1,671
od al. Witosa do ul. Bł. Karoliny po stronie prawej 0,700
Park Sybiraków 0,815
od Mostu Lwowskiego do Zapory po lewej stronie Wisłoka 2,771
wykonane w 2003 r.  
od al. Powstańców Warszawy do wjazdu na teren Technikum Mechanicznego oraz do Wisłoka obok sklepu Lidl 0,774
łącznik od ul. Kochanowskiego do Partyzantów 0,213
Trasa Zamkowa - od ul. Podwisłocze do Kilara, Kilara - od Trasy Zamkowej do ul. Szopena 1,094
 wykonane w 2004 r.  
od ul. Lwowskiej do Rzecha po prawej stronie 1,426
od ronda Kuronia do ul Załęskiej po obu stronach 0,488
od ul. Szopena do Kilara 0,040
do ul. Strzyżowskiej 0,219
od al. Armii Krajowej do ul. Leszka czarnego po obu stronach 1,152
 wykonane w 2005 r.  
prawa i lewa strona od ronda na ul. Lwowskiej do Leszka Czarnego oraz drogi serwisowe 2,976
od ronda Pobitno do Mostu Lwowskiego po obu stronach 1,764
od ul. Strzyżowskiej do Sanockiej po stronie prawej 0,403
od ul. Kopisto do al. Powstańców Warszawy po stronie lewej 1,127
od al. Witosa do Powstańców Warszawy po obu stronach 2,287
od ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego do Załęskiej po lewej stronie 0,201
od ul. Morgowej do ronda Kuronia po lewej stronie 2,075
 wykonane w 2006 r.  
od ul. Okulickiego do al. Batalionów Chłopskich 3,586
ul. Krakowska po obu stronach, od Okulickiego do Dębickiej oraz drogi serwisowe 5,091
po obu stronach ul. Kochanowskiego do Lubelskiej 0,762
od ul. Marszałkowskiej do al. Wyzwolenia 0,891
od ul. Sanockiej do Nowosądeckiej 0,200
od ronda Pobitno do al. Powstańców Warszawy po obu stronach 5,612
od al. Armii Krajowej do Batalionów Chłopskich 4,630
 wykonane w 2008 r.  
od ul. Nowosądeckiej do granicy miasta (ul. Leskiej) 0,191
od al. Powstańców Warszawy do ul. Robotniczej i Strażackiej po obu stronach wraz z drogami serwisowymi 3,802
od Zapory do ul. Jarowej po lewej stronie Wisłoka 3,381
wykonane w 2009 r.  
od al. Wyzwolenia do ul. Staromiejskiej po lewej stronie 0,982
od granicy miasta (ul. Warszawska) do al. Wyzwolenia po prawej stronie 2,340
od ul. Lwowskiej do Morgowej po lewej stronie 0,245
od ul. Lwowskiej do Morgowej po prawej stronie 0,287
ul. Krogulskiego 0,647
od al. Niepodległości do parkingu 0,364
prawoskręt w ul. Kopisto po stronie prawej 0,167
od al. Witosa do ul. Chełmońskiego po stronie prawej 0,773
od al. Armii Krajowej do ul. Witolda 0,517
od ul. Krakowskiej do al. Wyzwolenia po prawej stronie 1,250
 wykonane w 2010 r.  
od wiaduktu na ul. Warszawskiej do ronda Jana Pawła II po prawej stronie 0,623
od wiaduktu na ul. Warszawskiej do ronda Jana Pawła II po lewej stronie 0,629
od ul. Krakowskiej do al. Wyzwolenia po lewej stronie 1,265
od ul. Podwisłocze do ośrodka TVP po lewej stronie 0,160
połączenie ul. Ofiar Katynia i Kotuli 0,571
 wykonane w 2011 r.  
ul. Piaskowa 0,889
łącznik ul. Kopisto z Rejtana 0,503
od ul. Podkarpackiej do Przemysłowej po prawej stronie 0,636
przedłużenie ul. Przemysłowej 0,323
od ul. Kopisto do al. Powstańców Warszawy po prawej stronie 1,130
od ul. Podwisłocze do al. Rejtana po prawej stronie 0,765
od ul. Leskiej do Odrzykońskiej 0,400
od Mostu Lwowskiego do Zapory po prawej stronie Wisłoka 2,255
 wykonane w 2012 r.  
od al. Powstańców Warszawy do 9 Dywizji Piechoty po lewej stronie 1,767
od al. Powstańców Warszawy do 9 Dywizji Piechoty po prawej stronie 1,647
ul. Anny German lewa strona 0,205
od Wiaduktu Ślaskiego do ul. Czarnieckiego 0,058
od ul. Jabłońskiego do Towarnickiego po prawej stronie 0,371
od al. Powstańców Warszawy do ul. Robotniczej i Strażackiej po obu stronach 3,346
ul. ks. Jałowego 0,871
od Zapory do ul. Kwiatkowskiego po prawej stronie Wisłoka 2,181
 wykonane w 2013 r.  
od ul. Lwowskiejy do Kopisto i Niepodległości po obu stronach 5,116
od Trasy Zamkowej do al. Rejtana po prawej stronie 0,225
przy rondzie od strony al. Rejtana do ul. Krzyżanowskiego po prawej stronie 0,105
od Mostu Lwowskiego do jednostki wojskowej 0,416
od al. Wyzwolenia do granicy miasta po obu stronach 6,000
od al. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty do ul. Paderewskiego po prawej stronie 0,657
od ul. Granicznej do okolic skrzyżowania z ul. Jazową 1,031
wykonane w 2014 r.  
ul. Strażacka 0,534
węzeł drogowy Wyzwolenia - Warszawska 3,507
od ul. Bł. Karoliny do Żłobka Karolinka 0,240
wykonane w 2015 r.  
SSE Rzeszów Dworzysko 0,829
droga do budowanego targowiska 0,645
od ul. Załęskiej do Lubelskiej 4,192
od ul. Strażackiej do Malowniczej 3,140
w Olszynkach 0,170
pod Mostem Lwowskim 0,550
 wykonane w 2016 r.  
od ul. Siemieńskiego do Lubelskiej 1,249
od ul. Maczka do Trembeckiego 0,870
ul. Wywrockiego 3,250
ul. Iwonicka 0,522
od Mostu Lwowskiego do ujścia Młynówki na prawym brzegu Wisłoka 0,365
wykonane w 2017 r.  
Jana Pawła II  1,270 
skrzyżowanie al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną  0,075 
od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie 0,366 
od ul. Nowowiejskiej do al. Powstańców Warszawy 0,106
skrzyżowanie ulic: Strzyżowska - Dukielska - Bł. Karoliny 0,195 
ul. Urocza wraz z drogą łączącą ul. Uroczą z Zaciszną  0,855 
od granicy miasta do ul. Podkarpackiej (łącznik do S19) 1,062 
ul. Marcina Filipa od ul. Morgowej do granicy miasta 0,351
al. Gen. W. Sikorskiego od ulicy Malowniczej do Tyczyna  2,319  
wykonane w 2018 r.  
od ul. Towarnickiego do al. Piłsudskiego  0,243
od ul. Odrzykońskiej  0,192
od ul. Krośnieńskiej do ul. Ustrzyckiej  0,683
od ul. Malowniczej do Tyczyna  2,320
na skrzyżowaniu ul. Wiktora i ul. Pleśniarowicza  0,193
od ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta  3,810
od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej 0,514
wykonane w 2019 r.  
ul. Podkarpacka 3,65
od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 2,500 
w Parku Kmity 0,500 
ul. Bł. Karoliny 0,19
al. Wyzwolenia od ul. Krakowskiej do Okulickiego 1,37
ul. Obszarowa - ul. Wołyńska, Dynowska 0,90
wykonane w 2020 r.
od ul. Ustronnej do Budziwojskiej 1,670
boczna ul. Miłej 0,435
od ul. Zbyszewskiego do Lewakowskiego 0,530
na Os. Staromieście-Ogrody 0,23
ul. Czudecka 0,194
ul. Urocza 0,399
RAZEM    140,51