Data wydruku: 2021-01-17 08:09:39

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Parkingi dla samochodów ciężarowych

W granicach Rzeszowa znajdują się cztery parkingi dla samochodów ciężarowych. Łączna pojemność tych parkingów wynosi 40 miejsc dla samochodów dostawczych i ciężarowych oraz 28-30 miejsc dla zespołów wysokotonażowych. W północno-zachodniej części miasta parking zlokalizowany jest przy terenie PKS, przy al. Wyzwolenia. Drugi z parkingów znajduje się przy ul. Lubelskiej, drodze wyjazdowej z miasta w kierunku północnym. Dwa kolejne parkingi zlokalizowane są w południowo-zachodniej części miasta – przy ul. Wetlińskiej dochodzącej do ul. Podkarpackiej oraz przy ul. Przemysłowej.

Poza granicami Rzeszowa istnieją dwa parkingi dla samochodów ciężarowych o pojemności po około 10 miejsc parkingowych. Pierwszy z nich zlokalizowany jest około 5 km na wschód od miasta, przy drodze E 40, na wysokości miejscowości Krasne, a drugi po stronie północnej, przy drodze nr 9 w gminie Głogów Małopolski.

Parkingi dla samochodów ciężarowych

1. PP PKS Sp. z o.o. w Rzeszowie (al. Wyzwolenia) - 40 miejsc dla samochodów dostawczych i ciężarowych, 10 - dla zespołów wysokotonażowych,

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (ul. Lubelska) - 8 miejsc dla zespołów wysokotonażowych,

3. LABOREX Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie (ul. Przemysłowa 18) - 4 miejsca dla zespołów wysokotonażowych,

4. RPRB Montares S.A. (ul. Wetlińska) - 6 - 8 miejsc dla zespołów wysokotonażowych,

5. Parking poza Rzeszowem przy Stacji Paliw Orlen, droga E 40, gm. Krasne, odległość: 5 km od Rzeszowa - ok. 10 miejsc parkingowych,

6. Parking poza Rzeszowem, przy stacji paliw Glimar - droga nr 9, gm. Głogów Młp., odległość 8 km od Rzeszowa - ok. 10 miejsc parkingowych,

Wydzielone miejsca postojowe dla autobusów (15 miejsc) znajdują się natomiast na parkingu wielkopowierzchniowym przy ul. Podpromie. Tradycyjnym miejscem parkowania autokarów turystycznych był również parking przy Urzędzie Wojewódzkim. W miejscu tym obecnie budowane są Ogrody Bernardyńskie, przy których przewidziano parking podziemny na około 200 miejsc. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowa przywrócenie parkingów dla autokarów turystycznych proponowane jest także w obrębie pl. Targowego.