Data wydruku: 2020-12-04 15:11:22

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Lwów 2011 - 2015

2011

7 maja 2011
Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie zorganizowała Konkurs Piosenki Międzynarodowej Śpiewamy bez granic, w którym wzięli udział uczniowie lwowskich szkół podstawowych – 14 utalentowanych solistów i 6 zespołów instytucji oświatowych ze Lwowa.

3-6 czerwca 2011
III Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
W Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie został rozegrany III Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym również drużyna ze Lwowa.

2012

8-11 czerwca 2012
IV Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
W Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie został rozegrany IV Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział osiem drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym ze Lwowa.

14-16 września 2012
Na zaproszenie Jarosława Drozda – Konsula Generalnego RP we Lwowie – oraz Andryja Sadovyy’ego – Mera Miasta Lwowa – w I Festiwalu Partnerstwa we Lwowie wzięła udział oficjalna 3-osobowa delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa i Rady Miasta Rzeszowa oraz Taneczno-Wokalny Zespół Kornele z Miejskiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Oficjalne delegacje z miast i obwodów partnerskich zostały przyjęte 14 września w Ratuszu przez Mera Miasta Lwowa, a następnego dnia w Konsulacie Generalnym RP przez Konsula Generalnego RP we Lwowie.
W Festiwalu Partnerstwa wystąpiły zespoły muzyczno-wokalne i taneczne Polonii ukraińskiej ze Lwowa i Obwodu Lwowskiego oraz zespoły z Polski, mające w większości ukraińskie korzenie, z miast i obwodów partnerskich Lwowa. Festiwal Partnerstwa, którego centrum stanowiła scena na Rynku lwowskim, otworzył dziewczęcy zespół Kornele z Rzeszowa.

2013

23-26 maja 2013
VII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2013
Targi Żywności Ekologicznej cieszą się ogromną popularnością wśród wystawców. W tym roku na Targi przyjechali przedstawiciele firm ekologicznych i urzędów miast z pięciu miast partnerskich Rzeszowa – również ze Lwowa.

28-30 czerwca 2013
III Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury
V Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
Wśród licznych gości z Polski i Ukrainy w Europejskim Stadionie Kultury wzięła udział 4-osobowa oficjalna delegacja ze Lwowa.
Podczas Europejskiego Stadionu Kultury 29 czerwca został rozegrany w Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie V Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział osiem drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym ze Lwowa.

30 października 2013
Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Lwowska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprosili 3-osobową delegację przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa na seminarium Współpraca trans-graniczna w regionie Karpat w obszarze zrównoważonej turystyki. Organizatorami warsztatów były ponadto Ministerstwo Sportu i Turystyki, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Lwowska Administracja Obwodowa i firma Gal-Expo.
Państwa karpackie są stronami Konwencji Karpackiej, której celem jest zachowanie bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona turystyka to jeden z podstawowych obszarów regulowany Konwencją Karpacką.
Seminarium dotyczyło regionu Karpat, jednego z najbardziej atrakcyjnych makroregionów Europy, obejmującego 7 państw: Polskę, Ukrainę, Czechy, Rumunię, Słowację, Serbię i Węgry. Region ten zróżnicowany jest przyrodniczo i kulturowo. Ma olbrzymi potencjał turystyczny, a jednocześnie wspólną historię, dziedzictwo kultury i przyrody.
Celem warsztatów było omówienie możliwości rozwoju współpracy w sferze przygotowania wspólnych produktów turystycznych, koncepcji współpracy transgranicznej województw karpackich oraz okręgów lwowskiego i iwanofrankowskiego, prezentacja dobrych praktyk w regionie Karpat, przedstawienie projektu kreowania marki Karpat, zaproszenie na I Forum Turystyczne Państw Karpackich.

2014

16-18 maja 2014
Dzień Europy we Lwowie
Urząd Miasta Lwowa w sposób szczególny chciał uczcić w swoim mieście Dzień Europy. Z tej okazji zaprosił przedstawicieli środowisk artystycznych miast partnerskich z: Polski, Niemiec, Austrii, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii oraz Francji. Podczas obchodów tak ważnego dla Ukrainy święta artyści-graficy wykonali graffiti z wizerunkiem miasta, z którego pochodzą, na wyznaczonej przez miasto i specjalnie przygotowanej do tego celu powierzchni.
Rzeszów reprezentowali artyści-plastycy z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego: Łu-kasz Gil i Iwona Duracz-Gil.

23-25 maja 2014
VIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej – Ekogala 2014
W tym roku w Targach wzięły udział miasta partnerskie z Ukrainy – Łuck, Lwów i Iwano-Frankiwsk. W konkursie na najładniejsze stoisko wyróżnienie otrzymała firma EcoTatko ze Lwowa, wytwarzająca zdrową żywność na bazie produktów ze swojego certyfikowanego gospodarstwa rolnego.

26 do 29 czerwca 2014
WSCHÓD KULTURY – Europejski Stadion Kultury 2014
Wśród wielu zaproszonych z Polski i Ukrainy gości do Rzeszowa przyjechały również 4-osobowe delegacje z ukraińskich miast partnerskich – z Łucka, Iwano-Frankiwska i Lwowa.
W nawiązaniu do idei Europejskiego Stadionu Kultury 28 czerwca na Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie rozegrany został VI Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym również ze Lwowa.

2015

29-31 maja 2015 roku
Udział w IX Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej – Ekogala 2015

4-6 września 2015
Rzeszów na IV Festiwalu Partnerstwa we Lwowie – od 4 do 6 września 2015 roku oficjalna delegacja Miasta Rzeszowa uczestniczyła w kolejnej edycji Festiwalu Partnerstwa we Lwowie, który gromadzi polskie regiony i miasta partnerskie Lwowa i obwodu lwowskiego. Lwowianie mieli okazję obejrzeć liczne koncerty polskich zespołów. Na wspólnym stoisku promocyjnym zaprezentowana została oferta turystyczna Miasta Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego. Ponadto delegacja radnych Rady Miasta Rzeszowa oraz Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej wzięła udział w polsko-ukraińskim okrągłym stole. Podczas dyskusji poruszone zostały tematy związane z sytuacją na wschodzie Ukrainy, a także wspólne projekty, które są w trakcie realizacji przez polskich i ukraińskich partnerów.