Data wydruku: 2022-01-18 19:43:27

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS

Centrum  prowadzi edukację młodzieży w ramach przygotowania do studiów w Polsce. Program zajęć jest dostosowywany do późniejszych programów studiów, np. humanistycznych, medycznych, pedagogicznych, ekonomicznych. Po jednym roku nauki w Rzeszowie absolwenci Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców trafiają do różnych miast w Polsce, gdzie podejmują studia. Dotychczas kursy dla obcokrajowców ukończyło w Rzeszowie 530 osób.

Nauka w Studium odbywa się w ramach studiów dziennych. W programach wszystkich grup są takie przedmioty, jak: historia literatury polskiej i polska literatura współczesna, wieloaspektowa nauka o języku polskim, zarys kultury i literatury antycznej, historia i geografia Polski. W zależności od potrzeb prowadzone są też zajęcia z matematyki, chemii, biologii i plastyki. Są one dostosowane do profilu przyszłych studiów w Polsce. Dotychczas poza Polakami ze Wschodu kształcono także cudzoziemców z Francji, Kuby, Nigerii i USA.

W strukturze Centrum działa też Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego, w której prowadzi się zajęcia w ramach miesięcznych kursów, organizowanych w okresie wakacji. Z tej formy doskonalenia umiejętności językowych skorzystało dotychczas 450 osób.

Centrum "Polonus" planuje w najbliższym czasie wzbogacenie oferty dla osób chcących poznać Polskę i nasz język o kursy językowo-metodyczne dla nauczycieli, studia podyplomowe dla absolwentów filologii polskiej, praktyki językowe dla studentów filologii polskiej, intensywne kursy języka polskiego dla cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce, seminaria z zakresu kultury polskiej. Wzrost zainteresowania Polską, zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie, wymaga stosowania nowych form promocji naszego języka i kraju.

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców POLONUS
Al. Mjr. Kopisto 2b
35-959 Rzeszów
tel. 872 12 77
http://www.ur.edu.pl