Data wydruku: 2021-01-27 23:33:18

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl
Nowa szkoła - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 na os. Załęże
Rozbudowywana aktualnie szkoła podstawowa na os. Bzianka (maj 2020 r.)
Stypendia dla sportowców ufundowane przez Prezydenta Rzeszowa
Nowy dom kultury na os. Przybyszówka
Nowy blok z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Zielonej
Wieczornica listopadowa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słocińskiej
Wyremontowana ul. Gronowa na os. Bzianka
Nocne oświetlenie ul. Dębickiej na Przybyszówce
Nowy plac zabaw z nasadzeniami na os. Budziwój

Rzeszów dba o wszystkie osiedla!

Każde sołectwo przyłączone do Rzeszowa staje się pełnoprawnym osiedlem, reprezentowanym przez Radę Osiedla oraz przedstawicieli w Radzie Miasta. Na nowych osiedlach natychmiast wprowadzone są standardy obowiązujące w całym mieście:

 • Oświata na wysokim poziomie, w żadnym z przyłączonych sołectw nie została zlikwidowana szkoła, istniejące obiekty oświatowe są remontowane i rozbudowywane, budowane są nowe placówki oświatowe,
 • Możliwość ubiegania się o stypendia dla uczniów i sportowców,
 • Domy kultury na każdym osiedlu,
 • Opieka społeczna dla potrzebujących,
 • Możliwość otrzymania mieszkania komunalnego,
 • Miejskie „becikowe” z tytułu urodzenia dziecka,
 • Wsparcie finansowe i organizacyjne inicjatyw społecznych, np. kół gospodyń, zespołów ludowych, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych,
 • Bieżące remonty ulic i chodników,
 • Całonocne oświetlenie uliczne,
 • Zimowe utrzymanie dróg,
 • Upiększanie terenów zielonych,
 • Udrażnianie rowów melioracyjnych,
 • Częsty wywóz odpadów komunalnych,
 • Likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 • Częste patrole Straży Miejskiej.

Zobacz, jakie inwestycje zrealizowano na nowych osiedlach oraz te, które zaplanowano do realizacji