Data wydruku: 2022-01-18 21:19:37

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Parki w Rzeszowie

Park na Zalesiu

Uniwersytet Rzeszowski użyczył miastu teren parku na osiedlu Zalesie. Miasto zleciło firmie zewnętrznej przygotowanie koncepcji (projektu zagospodarowania parku) niezbędnej do wykonania dokumentacji, która będzie podstawą do wykonania kompleksowej modernizacji parku. Obecnie park posprzątano oraz przeprowadzono wycinkę chorych drzew.

Opracowany został także zakres prac, które zostaną wykonane: obejmą one m.in. remont i budowę ogrodzenia, budowę trzech nowych wejść do parku, nasadzenia krzewów. W parku ustawiona zostanie altana, ławki, wybudowane zostaną też nowe ścieżki o nawierzchni mineralno-żywicznej oraz plac zabaw dla dzieci.

Zostanie ogłoszony przetarg i wybrana firma, która zajmie się przeprowadzeniem remontu parku. Jego szacunkowy koszt to ok. milion zł.