Data wydruku: 2021-04-10 21:34:03

umrzeszow

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

2014 rok

Przebudowana ulica Potockiego na Załężu

Ul. Potockiego
Ul. Potockiego

9 października 2014 r. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc uroczyście otworzył po przebudowie, ulicę Alfreda Potockiego na osiedlu Załęże. Inwestycja została zrealizowana z myślą o usprawnieniu ruchu i poprawie bezpieczeństwa użytkowników tej drogi.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ul. Potockiego na odcinku długości 1,1 km (początek w rejonie skrzyżowania z ul. Nefrytową, koniec w rejonie wschodniego włączenia ul. Nefrytowej do ul. Potockiego), w tym: przebudowę jezdni do szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego, budowę trzech zatok autobusowych i placu postojowego, budowę jednostronnego chodnika szer. 1,5 m (z kostki brukowej), wykonanie 290 przepustów pod zjazdami i 2 przepustów drogowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia (linia napowietrzna i 2 słupy oświetleniowe), przebudowę istniejących sieci: gazociągowej i wodociągowej, wykonanie oznakowań poziomych i pionowych oraz uporządkowanie zieleni.

Łączny koszt inwestycji (z projektem i nadzorem autorskim) wyniósł prawie 2,5 mln zł.