Data wydruku: 2022-01-18 21:00:52

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

2017 rok

Odnowiona ul. 3 Maja

Otwarcie ulicy 3 Maja - uroczyste przecięcie wstęgi, fot. Bogdan Szczupaj
Otwarcie ulicy 3 Maja - uroczyste przecięcie wstęgi, fot. Bogdan Szczupaj
Ulica 3 Maja, fot. Bogdan Szczupaj (2018 r.)
Ulica 3 Maja, fot. Bogdan Szczupaj (2018 r.)
Ulica 3 Maja, fot. Bogdan Szczupaj (2018 r.)
Ulica 3 Maja, fot. Bogdan Szczupaj (2018 r.)
Ulica 3 Maja, fot. Bogdan Szczupaj (2018 r.)
Ulica 3 Maja, fot. Bogdan Szczupaj (2018 r.)
Ulica 3 Maja, fot. Tadeusz Poźniak (2019 r.)
Ulica 3 Maja, fot. Tadeusz Poźniak (2019 r.)
Ulica 3 Maja (2020 r.)
Ulica 3 Maja (2020 r.)
Ulica 3 Maja (2020 r.)
Ulica 3 Maja (2020 r.)

Uroczyste otwarcie odnowionej ulicy 3 Maja rozpoczęło w Rzeszowie XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

W wydarzeniu udział wzięli: Ksiądz Biskup Jan Wątroba - Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej wraz z przedstawicielami duchowieństwa, parlamentarzyści, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, radni miejscy, liczni turyści i Mieszkańcy Rzeszowa.

Ulica 3 Maja to reprezentacyjny deptak naszego miasta, miejsce rodzinnych i przyjacielskich spotkań. Ten najstarszy trakt miejski powstał tuż po nadaniu Rzeszowowi praw miejskich (w roku 1354). Łączył siedzibę ówczesnych właścicieli miasta (tereny później wzniesionego Zamku Lubomirskich) z kościołem Farnym oraz klasztorem Ojców Bernardynów.

Ze względu na znaczenie ulicy, zwanej wcześniej ulicą Pańską, wznoszono wzdłuż niej okazałe budowle, w tym – jako pierwszą budowlę murowaną - kompleks klasztoru Ojców Pijarów, z kościołem Świętego Krzyża, a później (od połowy XIX wieku) także liczne obiekty użyteczności publicznej.

Do wieku XVII ulica miała charakter drogi gruntowej, utwardzanej faszyną.

Od końca XVII do końca XIX wieku drogę utwardzano solidnymi belkami drewna jodłowego, ułożonych naprzemiennie wzdłuż i wszerz – w niektórych miejscach nawet na ośmiu poziomach.

Na przełomie XIX i XX wieku, decyzją burmistrza Stanisława Jabłońskiego, ulica 3 Maja została wybrukowana granitową „kostką galicyjską”.

Dzieje ulicy 3 Maja zostały udokumentowane pracami archeologicznymi. Dla przechodniów dzieje te udokumentowano za pomocą przeszklonej prezentacji – „świadka historii”, gdzie można zobaczyć poszczególne etapy rozwoju tego traktu.

Przebudowa ul. 3 Maja trwała osiem miesięcy. Wykonane prace polegały na przebudowie ulicy, wykonaniu nawierzchni jezdni i chodników z płyt granitowych, przebudowie i remoncie infrastruktury podziemnej, wykonaniu oświetlenia ulicznego, wyeksponowaniu wspomnianego „świadka historii”, montażu elementów małej architektury i urządzeniu zieleni, w tym nasadzeniu drzew, co nawiązuje do przedwojennego wystroju ulicy oraz odpowiednim ich podświetleniu oraz na przebudowie placu przed budynkiem Narodowego Banku Polskiego.

Wartość realizowanych robót sięgnęła kwoty ponad 8,5 mln zł.

Zanim korowód tancerzy wyruszył, odnowiona ul. 3 Maja została uroczyście otwarta przez prezydenta Tadeusza Ferenca, który wspomniał bogatą historię ulicy i pozdrawiał przybyłych gości oraz poświęcona przez Księdza Biskupa Jana Wątrobę. Wkrótce potem Polonusi w barwnym korowodzie skierowali się na rzeszowski Rynek.