Data wydruku:2022-05-24 10:44:37

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail:umrz@erzeszow.pl www:erzeszow.pl

Prawo i rowerzyści

Obecnie każda osoba w wieku od 10 do 18 lat, by jeździć rowerem po drogach publicznych, musi mieć kartę rowerową. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą poruszać się rowerem wyłącznie pod opieką dorosłych i traktowane są jak piesi.

KARTA ROWEROWA

Aby jeździć motorowerem, osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą mieć wyrobioną kartę motorowerową. Aby zdawać egzamin na kartę rowerową lub motorowerową, należy przedstawić pisemną zgodę rodziców.
Osoby niepełnoletnie, które wcześniej zdobyły kartę motorowerową albo prawo jazdy kategorii AM (od 14. roku życia), nie muszą już wyrabiać karty rowerowej.
Każdy, kto skończył 18 lat, może jeździć zarówno rowerem, jak i motorowerem bez dodatkowych dokumentów. Wystarczy posiadać dowód osobisty, który potwierdza wiek prowadzącego.

GDZIE ZDOBYĆ KARTĘ ROWEROWĄ?

Karty rowerowe i motorowerowe wydają dyrektorzy podstawówek i gimnazjów wyłącznie uczniom swoich szkół. Szkolenia i egzaminy odbywają się w ramach szkolnych zajęć i zazwyczaj na terenach szkół. Nieletnim spoza szkół, a także dorosłym pragnącym zdobyć podstawową wiedzę o przepisach ruchu drogowego, karty rowerowe i motorowerowe wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (WORD w Rzeszowie, al. Wyzwolenia 4) albo osoba prowadząca ośrodek szkolenia kierowców, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami, po zaliczeniu zajęć i sprawdzianów prowadzonych przez te placówki.

PO CHODNIKU CZY PO JEZDNI

Przejście dla pieszych należy pokonać na piechotę, prowadząc rower, a jazda po chodniku dozwolona jest tylko w nielicznych przypadkach. Przepisy dopuszczają taką sytuację, gdy:

 • na jezdni przylegającej do chodnika dozwolona jest prędkość powyżej 50 km/godz.,
 • nie wyznaczono ścieżki rowerowej,
 • chodnik ma przynajmniej 2 m szerokości.

Te warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Rowerzysta może też zjechać na chodnik w trudnych warunkach pogodowych, np. przy opadach śniegu, ulewach, gęstej mgle.

Rowerzysta ma obowiązek korzystania ze ścieżki rowerowej, jeśli jest ona wyznaczona. W takim przypadku jazda po jezdni jest niedozwolona. Osoby wożące dzieci w wózkach za rowerem albo w fotelikach na rowerze nie mogą korzystać z przepisu mówiącego, że po chodnikach mogą jeździć opiekunowie z dziećmi w wieku poniżej 10 lat, gdyż dotyczy on tylko dzieci kierujących swoim rowerem. Z dzieckiem przewożonym w wózku lub w foteliku, poza dopuszczonymi w przepisach wyjątkami, trzeba jeździć po jezdniach lub ścieżkach rowerowych.
Po ulicach jednokierunkowych nie wolno jeździć pod prąd, gdy pod znakiem zakazu wjazdu nie ma tabliczki „nie dotyczy rowerów", a dodatkowy znak nie ogranicza prędkości do 30 km/ godz.

NIEDOZWOLONE

Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • czepiania się pojazdów.

WYPOSAŻENIE ROWERÓW

Rower oraz wózek rowerowy muszą być wyposażone w:

 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
 • sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
 • z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m. Światła pozycyjne mogą być migające i umieszczone nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni. Kask na głowie i odblaski (np. kamizelka) są nieobowiązkowe, ale warto o nie zadbać ze względu na bezpieczeństwo.

TRZEŹWI

Za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu) grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł. Za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) rowerzysta zostanie ukarany 500-złotowym mandatem.

UBEZPIECZENIE DLA ROWERZYSTÓW

Jeśli rowerzysta jest sprawcą wypadku, nie otrzyma odszkodowania. A może mieć wytoczoną sprawę sądową przez poszkodowanego lub poszkodowanych o zwrot kosztów naprawy pojazdów oraz koszty leczenia czy o zadośćuczynienie za śmierć osoby w wypadku.
Gdy wina leży po stronie rowerzysty, a nie ma on ubezpieczenia, to poszkodowani mogą wytoczyć mu sprawę cywilną o odszkodowanie. Jeśli sąd rozstrzygnie sprawę na korzyść poszkodowanego, otrzyma on odszkodowanie ze swojej polisy autocasco albo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a firma ubezpieczeniowa lub Fundusz wystąpi do sprawcy z regresem, żądając zwrotu wypłaconych pieniędzy.

OBOWIĄZKI KIEROWCY

Zgodnie z przepisami kierowcy są obowiązani do uważnego traktowania rowerzystów:

 • zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, są obowiązani zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe,
 • kierowca, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić,
 • kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi,
 • kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu na którym ruch jest kierowany.