Data wydruku: 2020-10-25 23:46:09

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Atrakcje

Kościół Farny pw. św. Stanisława i św. Wojciecha

Kościół farny, fot. Tadeusz Poźniak
Kościół farny

Kościół parafialny istniał już przed 1363 r. natomiast powstanie obecnej budowli można datować na pocz. XV w. Najprawdopodobniej najstarsza jego część czyli gotyckie prezbiterium pochodzi z 1434 r.

Na pocz. XVI w. kościół został otoczony ziemnym wałem, później zniszczony przez pożar w 1621 r. i odbudowany w 1623 r. staraniem Mikołaja Spytki Ligęzy.

W 1754 r. przebudowano nawę główną, dobudowano nawy boczne i nadano mu wystrój barokowy. Ostatnio był restaurowany w latach: 1962-65, 1971-72 i 1976. W swojej obecnej postaci kościół tworzy masywną trójnawową budowlę utrzymaną w stylu barokowym.

Wyposażenie kościoła jest różnorodne, pochodzące przeważnie z XVIII w. Przy kościele wznosi się wysoka, kwadratowa wieża-dzwonnica, barokowa, przykryta kopulastym hełmem, wybudowana w XVII w. Na krzyżu na wieży umieszczona jest postać Michała Archanioła (patrona Galicji), którą wykonał rzeszowski blacharz, bohater powstania styczniowego pułkownik Marcin Borelowski-Lelewel, który swego czasu miał zakład blacharski w Rzeszowie.