Data wydruku: 2022-01-24 14:37:51

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Kalendarz imprez

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Plakat Spotkania Naukowego Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR
Plakat Spotkania Naukowego Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na wykład w trybie zdalnym Prof. dr. hab. Alfreda Galla z Johannes-Gutenberg Universität Mainz (Moguncja) pt. „Trauma i fantastyka naukowa: casus Lema”, który odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku o godz. 17.00.

Alfred Gall jest slawistą, profesorem w Instytucie Slawistyki, Turkologii i Studiów Bałtyckich Uniwersytetu im. J. Gutenberga w Moguncji w zakresie zachodniosłowiańskiego literaturo- i kulturoznawstwa. Pełni funkcję kierownika naukowego „Mainzer Polonicum”. Jego zainteresowania naukowe to: literatura polska i rosyjska XIX i XX w. (romantyzm, literatura po 1945), poststrukturalizm, badania postkolonialne, studia komparatystyczne. Założył i współredaguje serię wydawniczą „Polonistik im Kontext”. Jest autorem książek: Hermetische Romantik. Die religiöse Lyrik und Versepik F.N. Glinkas aus systemtheoretischer Sicht, Bern 2001; Performativer Humanismus. Die Auseinandersetzung mit Philosophie in der literarischen Praxis von Witold Gombrowicz, Dresden 2007 (wyd. polskie: Kraków 2011); Schreiben und Extremerfahrung: Die polnische Gulag-Literatur in vergleichender Perspektive, Münster 2012. Opublikował wiele rozpraw w monografiach zbiorowych. Należy do Rady Naukowej rzeszowskiego czasopisma literaturoznawczego „Tematy i Konteksty”.

Prowadzący spotkanie: Marek Stanisz

Wykład będzie dostępny online na platformie MS Teams dla społeczności akademickiej UR, osoby spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu, proszone są o kontakt mailowy z Sekretariatem Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa: ipid@ur.edu.pl