Data wydruku: 2022-01-26 18:45:57

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027" dla organizacji pozarządowych

Plakat. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
Plakat. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
Spotkanie odbędzie się dnia 28 stycznia 2022 r. o godzinie 15.30 w formie zdalnej w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy rdpp@podkarpackie.pl, do dnia 27 stycznia 2022 r.
Celem konsultacji społecznych jest podniesienie jakości projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, poprzez uzyskanie opinii m.in. mieszkańców województwa, organizacji pozarządowych oraz wszelkich środowisk, działających na rzecz dalszego rozwoju regionu i zainteresowanych poprawą życia i funkcjonowania na Podkarpaciu.
Wysłuchanie różnych racji na temat kształtu programu umożliwi wypracowanie finalnej wersji programu, która przekazana zostanie do formalnych negocjacji z Komisją Europejską.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu, który wraz z projektem programu jest dostępny na stronie internetowej: www.rpo.podkarpackie.pl