Data wydruku: 2021-04-10 21:46:02

umrzeszow

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Aktualności

Eksperckie spotkania w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich Urban Lab Rzeszów

Plakat Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich Urban Lab Rzeszów
Plakat Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich Urban Lab Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w eksperckich spotkaniach w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich Urban Lab Rzeszów.

Ideą cyklu spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego zajmującego się prowadzeniem badań miejskich a osobami zarządzającymi miastami i przedstawicielami innych środowisk zajmujących się tematyką miejską. Badacze i praktycy studiów miejskich podczas warsztatów zaprezentują tematy dotyczące nowych podejść i spojrzeń badania miasta
w kierunkach:

 1. Jak mierzyć poziom, jakości życia
  14 kwietnia 2021 r.
  Agnieszka Michalska-Żyła, Kamil Brzeziński, Uniwersytet Łódzki
 2. Jak włączyć mieszkańców w projektowanie i zarządzanie miastem
  28 kwietnia 2021 r.
  Michał Braun, Radny Miasta Kielce
 3. Dlaczego otwarte dane są nowym źródłem wiedzy do badania miasta
  12 maja 2021 r.
  Joanna Samulska, Profesjonalny ekspert GIS w Urzędzie Gminy Eindhoven
 4. Dlaczego Zieleń jest ważna w mieście - partycypacyjne projektowanie zieleni w mieście
  19 maja 2021 r.
  Agnieszka Czachowska, Fundacja Sendzimira
 5. Jak wykorzystać Design Thinking w mieście
  26 maja 2021 r.
  Agnieszka Michalska-Żyła, Uniwersytet Łódzki
  Beata Michalska - Dominiak, autorka Poradnika design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie

Spotkania odbędą się w ramach dwóch edycji wiosennej i jesiennej. Wiosenne seminaria przybliżą tematykę i metodologię działania. Jesienią, wiedzę zdobytą podczas seminariów, przekłujemy w praktyczną wiedzę w ramach pracy warsztatowej!

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w panelach zapraszamy do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/RzeszowBadania/ 

Zapraszamy!

logo