Data wydruku: 2021-04-10 21:15:50

umrzeszow

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Aktualności

Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego podpisana

Podpisane umowy z firmą Budimex SA  na realizację RCK
Podpisane umowy z firmą Budimex SA na realizację RCK

Zaprojektowanie i budowa RCK będzie kosztować prawie 74 mln zł. W poniedziałek (8 lutego 2021 r.) w rzeszowskim ratuszu podpisano z firmą Budimex umowę na realizację tego przedsięwzięcia.

- Jest bardzo istotna  dla miasta inwestycja, która realizowana będzie w centrum Rzeszowa. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Budimex i to z nią dziś podpisujemy umowę na zaprojektowanie i wykonanie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego – mówił Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa podczas poniedziałkowej uroczystości, która odbyła się w rzeszowskim ratuszu.  – Jest to ważny dla naszej firmy kontrakt. Jako Budimex chcemy uczestniczyć w budowaniu Rzeszowa – dodał Andrzej Schmalenberg, dyrektor oddziału firmy Budimex, który w imieniu firmy podpisał umowę.

Realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj inwestycja - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne składa się z trzech elementów.

Pierwszy z nich to przebudowa placu Dworcowego przy ul. Grottgera oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego. Na placu przed dworcem kolejowym powstanie parking. W części podziemnej (-1) będzie parking dla samochodów osobowych (w tym zasilanych LPG). W myśl koncepcji w części podziemnej będzie 110 miejsc postojowych w tym m.in. miejsca dla taksówek, miejsca krótkiego postoju Kiss&Ride oraz miejsca postoju długoterminowego (w tym minimum 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Z części podziemnej na poziom „zero” będzie można dostać się windą lub schodami.

Na poziomie „zero”, w sąsiedztwie instalacji elektrycznego ładowania autobusów, wybudowane zostaną przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, z przeszklonymi wiatami dla pasażerów, wyposażone w oświetlenia i instalację fotowoltaiczną. Na tym poziomie ustawione zostaną m.in. także stojaki dla rowerów i ławki. Wykonane zostaną także nasadzenia roślinności. Skwer z kapliczką Św. Katarzyny będzie odtworzony i dostosowany do nowopowstałej zabudowy.

Na pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego ustawione zostaną nowoczesne pięciomodułowe wiaty.

Drugi element inwestycji to zaprojektowanie i przebudowie układu komunikacyjnego w rejonie dworca. Na to zadanie złożą się m.in.  rozbudowa ul. Grottgera, rozbudowa ul. Asnyka, przebudowa ul. Bardowskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Grottgera, przebudowa chodników i oświetlenia.

Trzeci z elementów to przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. przebudowę wnętrza budynku dworca, zmianę aranżacji wewnętrznej budynku, wymianę/budowę/remont/przebudowę wszystkich instalacji. Wybudowany zostanie także hol przejściowy na poziomie -1, który będzie łączył infrastrukturę kolejową (perony, tunel podziemny), przyszły parking podziemny oraz budynek dworca kolejowego.

Za realizację dwóch pierwszych elementów Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego odpowiada miasto Rzeszów, za trzeci - przebudowę dworca - PKP S.A.

Wartość inwestycji w części realizowanej przez Gminę Miasto Rzeszów to 51 057 300,00 zł, z czego 36 683 280,00 zł to środki Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W poniedziałek w Rzeszowie podpisana została umowa dotycząca budowy parkingu oraz przebudowy układu komunikacyjnego. W tym samym czasie w Warszawie podpisano umowę pomiędzy firmą Budimex a PKP S.A. dotyczącą przebudowy dworca.

- Zgodnie z unijną Strategią Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, kolej stanie się ważną osią nowoczesnego i inteligentnego systemu sieci transportowej. W te założenia wpisuje się modernizacja dworca kolejowego w Rzeszowie, który jest jednym z elementów centrum przesiadkowego integrującego różne środki transportu. Dzięki tej inwestycji kolej będzie mogła pełnić funkcję szkieletu w połączeniach pomiędzy aglomeracją rzeszowską i innymi miejscowościami regionu, Polski oraz całej Europy. Jest to kolejny krok do tego, aby transport publiczny stał się bardziej dostępny, funkcjonalny i przyjazny dla środowiska – mówi Christopher Todd, dyrektor ds. polityki regionalnej w Polsce, z Komisji Europejskiej.

Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020