Data wydruku: 2021-04-10 21:53:40

umrzeszow

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

Baner rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych
Baner rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Od 1 marca można składać wnioski w rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. O tym, czy dziecko zostanie przyjęte do wybranej placówki, zdecyduje liczba zdobytych punktów (nie dotyczy dzieci zgłaszanych do szkół obwodowych).

Wcześniej, bo w dniach 15 – 23 lutego rodzice maluchów uczęszczających już do danego przedszkola, muszą złożyć wniosek potwierdzający chęć kontynuacji wychowania przedszkolnego.

W naborze do przedszkola rodzic może wskazać 3 placówki, szeregując je od tych najbardziej do najmniej preferowanych. W przypadku kandydatów do klas pierwszych można wybrać dwie szkoły (w tym ogólnokształcące szkoły muzyczne), trzecią – na podstawie wskazanego adresu zamieszkania – jest automatycznie szkoła rejonowa. Można zdecydować się na rekrutację wyłącznie do szkoły obwodowej, korzystając z uproszczonej procedury zgłoszenia.

W tegorocznej rekrutacji uwzględniona zostanie jedna nowo tworzona placówka – Przedszkole Publiczne Nr 46 przy ulicy Iwonickiej 54. Nabór do niego przeprowadzi Przedszkole Publiczne Nr 33 przy ulicy Błogosławionej Karoliny 19.

Aplikacja do elektronicznego wypełnienia wniosku będzie aktywna od 1 marca od godziny 9.00 po adresem:

Na ww. stronach – oprócz „przycisku” umożliwiającego wygenerowanie wniosku – będą dostępne: oferta poszczególnych przedszkoli/szkół, szczegółowe terminy i kryteria rekrutacji, wzory dokumentów, obwody szkolne, instrukcje oraz aktualności dotyczące naboru.

Informacje dotyczące przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół znaleźć można również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Edukacja” oraz na profilu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/edukacja.rzeszow