Data wydruku: 2021-01-26 09:49:33

umrzeszow

e-mail: www: erzeszow.pl

Urban Lab Rzeszów

Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów,
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Wartość całkowita projektu:
2 637 400,00 zł
Kwota dofinansowania z UE:
2 241 790,00 zł
Budżet Państwa: 395 610,00 zł
Okres realizacji: 2019 – 2021

Instytucja Koordynująca Merytorycznie:
Instytut Rozwoju Miast i Regionów
ul.Targowa 45, 03-728 Warszawa

http://irmir.pl/


Instytut Rozwoju Miast i Regionów pełni rolę doradczą oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad realizowanymi projektami Urban Lab Rzeszów i Urban Lab Gdynia.

Więcej informacji o Projekcie na stronie: http://urbanlab.net/

UrbanLab Gdynia  ukierunkowany jest na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, włączając we współpracę środowisko naukowe i biznesowe. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu - Grupa Strategiczna, Zespoły Tematyczne, Inkubator Miejskich Innowacji, UrbanCafé, oraz rozwiązania z zakresu technologii obywatelskich - składają się na diagnozowanie wyzwań i potrzeb oraz poszukiwanie innowacji społecznych je rozwiązujących.

Więcej informacji: https://urbanlab.gdynia.pl/ 
oraz https://www.facebook.com/UrbanLabGdynia/