Oznakuj swój rower

W środy, 9 i 23 czerwca, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, Straż Miejska znakuje rowery mieszkańców zameldowanych na stałe w Rzeszowie. Termin można zarezerwować osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 178 754 670.

Znakowanie odbywa się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Targowej 1. Znakowane są tylko sprawne rowery, których właściciel jest pełnoletni (niepełnoletnich zapraszamy z prawnymi opiekunami), okaże dowód osobisty oraz dowód zakupu roweru lub złoży pisemne oświadczenie, że jest jego właścicielem.

Celem akcji jest ograniczenie ryzyka kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery, a tym samym zwiększenie możliwości odzyskania skradzionego mienia.

Znakowanie polega na naniesieniu na ramę roweru numeru identyfikacyjnego. Jest to wykonywane za pomocą mikroudarowego urządzenia, które powodując zmiany w strukturze metalu umożliwia odczyt numeru nawet po powierzchownym zatarciu znaków.

Znakowane są tylko sprawne rowery, których właściciel:

  • jest pełnoletni (niepełnoletnich zapraszamy z prawnymi opiekunami),
  • jest zameldowany na stałe w Rzeszowie, posiadający przy sobie dowód osobisty,
  • okaże dowód zakupu roweru (jeśli posiada) i złoży pisemnie oświadczenie, że jest właścicielem roweru,
  • potwierdzi, że zapoznał się z regulaminem znakowania (do wglądu) i wyraża zgodę na oznakowanie roweru,
  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z oznakowaniem roweru.
Ulotka znakowania rowerów
Ulotka znakowania rowerów