Ścieżka przyrodnicza im. prof. dra Władysława Szafera

Przystanek 5 - na wysokości Zespołu Szkół Elektronicznych

Znajdują się tu zbiorowiska łąkowe rozwijające się pod silną antropopresją oraz założenia parkowe. W kierunku południowym rozciąga się na niewielkim zboczu „ściana" oliwnika wąskolistnego i derenia świdwy. Stwierdzono tu 54 gatunki ptaków. Przy ul. Żeglarskiej prowadzącej na Lisią Górę rośnie piękny okaz topoli czarnej (5,18 m obwodu), a dalej przepiękna aleja topolowa utworzona z topoli chińskiej - 14 szt. (od strony WSK, gdzie również przy parkanie rośnie dziki bez hebd) i topoli włoskiej - 85 szt. (od strony parkingu).

W warstwie zielnej można spotkać m.in. następujące rośliny: kuklik zwyczajny, wiechlina roczna, rumianek bezpromieniowy, glistnik jaskółcze ziele, babka zwyczajna, kostrzewa olbrzymia, łopian większy, ł. pajęczynowaty, stokłosa miękka, bylica pospolita, jaskier ostry, j. rozłogowy, sałata kompasowa, szczaw zwyczajny, wrotycz pospolity, winobluszcz pięciolistkowy, przetacznik ożankowy, mniszek lekarski, kielisznik zaroślowy, bez hebd, wyka płotowa, przytulią czepna, p. fałszywa, jasnota biała, j. plamista, ognicha polna, starzec zwyczajny, pokrzywa zwyczajna, jęczmień murowy, oset lancetowaty, podagrycznik pospolity, koniczyna łąkowa, groszek bulwiasty, lucerna nerkowata, l. siewna, rukiewnik wschodni, czosnaczek pospolity, komonica zwyczajna, stokrotka polna, rumian zwyczajny, maruna bezwonna, turzyca owłosiona, trzcina pospolita, pięciornik gęsi, chrzan pospolity i inne.

Czarna topola przy ul. Żeglarskiej
Aleja topolowa