Ścieżka przyrodnicza im. prof. dra Władysława Szafera

Przystanek 2 - Olszynki

Na siedlisku łęgowym oraz grądowym wprowadzono drzewostan topolowy z udziałem jesionu, lip drobnolistnych, klonu zwyczajnego i sporadycznie klonu jaworu. Spotyka się tu około 40 gatunków ptaków. W okresie wiosennym obserwuje się tu masowe kwitnienie ziarnopłonu wiosennego oraz czosnaczka pospolitego. Ponadto w parku rosną: jaskier rozłogowy, rdest kończysty, żywokost lekarski, trybula leśna.

Idąc w kierunku ul. Szopena - dostrzegamy aleję topolową z udziałem klonów jesionolistnych i jednego okazu wiązu. Natomiast idąc w kierunku hali sportowej „Podpromie” - mijamy Rzeszowski Parki Linowy Ekspedycja oraz rosnące klony jesionolistne i topole.

Idąc dalej, za halą, na skarpie obserwujemy sukcesję lasu łęgowego z udziałem wierzby białej (na których pnie się kielisznik zaroślowy), topoli, klonu jesionolistnego, bzu czarnego, winobluszczu pięciolistkowego, lipy szerokolistnej i gruszy polnej. Wzdłuż brzegu Wisłoka na łące rosną: trybula leśna, żywokost lekarski, barszcz zwyczajny, jaskier rozłogowy, mniszek lekarski, rdest ziemnowodny, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna, pięciornik gęsi, pokrzywa zwyczajna, chrzan pospolity, kupówka pospolita i inne. Z płazów spotykamy m.in. żabę trawną, ropuchy oraz przedstawiciela gadów - jaszczurkę zwinkę.