Informacja o Marszu Szlakiem Historyczno-Turystycznym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

Szlak Turystyczno-Historyczny im. płk Leopolda Lisa-Kuli w dniu 7 marca 2002 r. uroczyście otworzył Ryszard Kaczorowski – b. Prezydent RP rezydujący w Londynie. Aktu poświęcenia szlaku dokonał Ks. Biskup Adam Szal - sufragan przemyski.

Trasę szlaku, który prowadzi z Kosiny do Rzeszowa przez urokliwe zakątki Gminy Łańcut, Markowa, Krasne wytyczyli przewodnicy z rzeszowskiego PTTK. W uroczystości rozpoczęcia marszu wzieli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych wszystkich szczebli, przedstawiciele wojska, policji oraz duchowieństwa.

Impreza nawiązuje do tradycji corocznych marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc i kojarzy cele edukacyjno-wychowawcze ze sportowo-sprawnościowymi. Marsz szlakiem płk. Lisa-Kuli upamiętnia postać bohatera walk niepodległościowych, który urodził się w Kosinie, a potem przeniósł się z rodziną do Rzeszowa. W imprezie biorą udział uczniowie szkół z regionu i kraju noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, płk. Leopolda Lisa-Kuli bądź związanych z tradycją niepodległościową. Razem z nimi maszerują wychowawcy, harcerze, strzelcy i członkowie Związku Piłsudczyków.

Pierwszego dnia marszu trasa wiedzie z Kosiny przez Markową (gdzie znajduje się skansen „Zagroda”), Husów do Handzlówki. W Handzlówce zorganizowany jest nocleg oraz imprezy towarzyszące, takie jak: konkurs historyczny, okolicznościowy koncert, pogadanki historyczne, wspomnienia krewnych płk L. Lisa-Kuli na czele z bratankiem Krzysztofem Kulą zawody sportowe, a na zakończenie dyskoteka dla młodzieży.

Drugiego dnia piechurzy wchodzą na najwyższe w okolicy wzgórze Marii Magdaleny, a następnie przez Słocinę docierają do Rzeszowa, gdzie uczestnicy marszu biorą udział w zawodach strzeleckich.

Podczas poprzednich marszów młodzież i goście mogli obejrzeć występ znanego aktora Janusza Zakrzeńskiego, pokaz musztry paradnej Szwadronu Ułanów Krakowskich oraz pojazdy militarne z okresu II wojny światowej.

Uczestnictwo w marszu stwarza możliwości poznania historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem okresu życia patrona szlaku, a także aktywnego wypoczynku połączonego z popularyzowaniem zagadnień obronności kraju.

Organizatorzy: Podkarpacki Oddział Związku Piłsudczyków w Rzeszowie, II Liceum Ogólnokształcące im. płk. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie.
 
7 marca 2002 r.