Skład Rzeszowskiej Rady Seniorów (kadencja 2019-2023)

 1. Pani Danuta Kamieniecka-Przywara, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim;
 2. Pani Danuta Wojnar-Płaza, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej;
 3. Pani Marianna Krupa, przedstawiciel Akademii 50+ przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 4. Pani Małgorzata Cisek-Kozieł, zgłoszona przez Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”;
 5. Pani Krystyna Leśniak-Moczuk, zgłoszona przez Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich;
 6. Pani Ewa Kaszuba, zgłoszona przez grupę 15 uprawnionych mieszkańców Rzeszowa;
 7. Pan Zdzisław Kret, zgłoszony przez Koło Emerytów i Rencistów przy Osiedlowym Domu Kultury RSM „TYSIĄCLECIA” oraz grupę 16 uprawnionych mieszkańców Rzeszowa;
 8. Pan Józef Pizło, zgłoszony przez Klub Seniora przy Osiedlowym Domu Kultury RSM „TYSIĄCLECIA” oraz grupę 16 uprawnionych mieszkańców Rzeszowa;
 9. Pani Barbara Stafiej, zgłoszona przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera;
 10. Pani Anna Urban, zgłoszona przez grupę 18 uprawnionych mieszkańców Rzeszowa;
 11. Pani Urszula Bodzak, wskazana przez Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i zaakceptowana przez Radę Miasta Rzeszowa, zgodnie z uchwałą Nr XVI/324/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2019 r.;
 12. Pan Henryk Piasecki, wskazany przez Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i zaakceptowany przez Radę Miasta Rzeszowa, zgodnie z uchwałą Nr XVI/324/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2019 r.;
 13. Pan Krzysztof Kadłuczko, wskazany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;
 14. Pan Zygmunt Rybarski, wskazany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.