Skład Rzeszowskiej Rady Seniorów (kadencja 2015-2019)

Pani Maria Kalita, zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie,

Pani Danuta Kamieniecka-Przywara, zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim,

Pani Marianna Krupa, zgłoszona przez Akademię 50+ przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

Pani Anna Gruba, zgłoszona przez Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca w Rzeszowie,

Pani Felicja Kiszka, zgłoszona przez Koło Emerytów i Rencistów przy Osiedlowym Domu Kultury RSM „TYSIĄCLECIA”,

Pan Tadeusz Oparowski, zgłoszony przez Klub Seniora przy Osiedlowym Domu Kultury RSM „TYSIĄCLECIA”,

Pani Barbara Stafiej, zgłoszona przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

Pan Roman Małek, zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa,

Pani Elżbieta Gerke, zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i zaakceptowana przez Radę Miasta Rzeszowa, zgodnie z uchwałą nr XI/192/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 maja 2015 r.,

Pan Mariusz Olechowski, zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i zaakceptowana przez Radę Miasta Rzeszowa, zgodnie z uchwałą nr LVII/1338/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 227 marca 2018 r.,

Pan Krzysztof Kadłuczko – wskazany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;

Pan Zygmunt Rybarski – wskazany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;

Pani Elżbieta Gierulska, zgłoszona przez grupę uprawnionych mieszkańców Rzeszowa;

Pani Ewa Kaszuba, zgłoszona przez grupę uprawnionych mieszkańców Rzeszowa.

https://www.facebook.com/rzeszowskaradaseniorow/