Nabór kandydatów do Rzeszowskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór kandydatów do Rzeszowskiej Rady Seniorów.

Zgłoszenia kandydatów do Rady należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr VIII/258/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków, w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r., drogą pocztową na adres Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub osobiście, w następujących miejscach:

1) Ratusz Miejski, Rynek 1,

2) Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16,

3) Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa – Centrum Kulturalno-Handlowe MILLENIUM HALL, Al. Kopisto 1,

4) Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa – Galeria Handlowa „NOWY ŚWIAT”, ul. Krakowska 20

5) Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa – Centrum Handlowe „PLAZA”, ul. Rejtana 6,

6) Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa – Galeria „RZESZÓW”, Al. J. Piłsudskiego 44, poziom +2.

Zgłoszenia mogą dokonać podmioty działające na rzecz osób starszych, organizacje pozarządowe oraz grupa co najmniej 15 mieszkańców Rzeszowa, którzy ukończyli 60 lat

Podmioty działające na rzecz osób starszych oraz organizacje pozarządowe mogą zgłosić jednego kandydata do Rady.

Informacje o kandydatach do Rady opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, a także udostępnione do wglądu w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

W przypadku zgłoszenia kandydatów do Rady w liczbie większej, niż różnica pomiędzy liczbą członków Rady, określoną w § 4 ust. 2 Statutu Rzeszowskiej Rady Seniorów, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LXXXI/1495/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2014 r., a liczbą kandydatów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-3 tego Statutu, zwołuje się spotkanie wyborcze, w celu dokonania wyboru członków Rady, w liczbie stanowiącej tę różnicę.

Spotkanie odbędzie się w Ratuszu Miejskim, Rynek 1 w dniu 12 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Logo Rzeszowskiej Rady Seniorów
Załączniki: