Mitingi grup AA w Rzeszowie

Kim są Anonimowi Alkoholicy?
"Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu."

Tylko Ty możesz zdecydować, czy AA jest szansą dla Ciebie, czy Twoim zdaniem AA może Ci pomóc.

Zapraszamy na nasze spotkania w Rzeszowie:

poniedziałek:
- godz. 17:15 - ul. Siemieńskiego 17 "ORION",
- godz. 18:00, ul. Sokoła 8, Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturowe (wejście od ogrodów), sala nr 3, "ZASADA 62",

wtorek:
- godz. 18:00 - ul. Dąbrowskiego – Dom Katechetyczny przy Kościele Matki Bożej Saletyńskiej, "PRZYSTAŃ",
- godz. 17:15 – ul. Siemieńskiego 17, "ORION", 

środa:
- godz. 17:00 - ul. Reformacka 5, "JEST ROZWIĄZANIE",
- godz. 18:00 - ul. Siemieńskiego 17, "ORION"
- godz. 18:30 - ul. Świadka 5a – Parafia Opatrzności Bożej, "KROKUS",

czwartek:
- godz. 17:15 - ul. Siemieńskiego 17, "ORION",
- godz. 18:00 - ul. Sokoła 8, Bernardyńskie Centrum Religijno-Kulturowe (wejście od ogrodów), sala nr 3, "POCZĄTEK" – spotkanie dla kobiet,

piątek:
- godz. 17:30 - Księdza Józefa Jałowego 37a - salka parafialna przy kościele Chrystusa Króla, "DO CZYNU",
- godz. 20:00 - ul. Dąbrowskiego 5, "WYBÓR",

sobota:
- godz. 16:00 - ul. Dąbrowskiego – Dom Katechetyczny przy Kościele Matki Bożej Saletyńskiej, "PRZYSTAŃ",

niedziela:
- godz. 17:00 - ul. Siemieńskiego 17 (suterena), "NIEDZIELA",
- godz. 18:00 - ul. Siemieńskiego 17, "ORION".

Więcej informacji i możliwość kontaktu: http://aapodkarpacie.pl/