Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na stronie internetowej www.mopsrzeszow.pl dostępne są formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego. Przyjmowanie wniosków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie rozpocznie się z dniem wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wnioski można również składać w wersji elektronicznej lub drogą pocztową.

Zapraszamy do odwiedzania ww. strony internetowej, na której będą publikowane dalsze informacje dotyczące Programu.