Kontakt

Wszelkie uwagi oraz zapytania dotyczące Programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” można zgłaszać na adres:

Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Zdrowia
ul. Kopernika 16
35-002 Rzeszów
lub pod następujące numery telefonów:
tel. 17 875 44 82
fax. 17 875 46 54