Przeciwdziałanie uzależnieniom

Ogólnopolska kampania „BEZ CHEMII NA DRODZE”

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnopolską kampanią społeczną „Bez chemii na drodze”, która ma na celu upowszechnianie informacji na temat ryzyka i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze.

Kampania adresowana jest do różnych uczestników ruchu drogowego, w tym do kierowców, rowerzystów, pieszych, pasażerów i innych użytkowników dróg. Działania kampanii kierowane są również do rodziców dzieci i nastolatków, którzy będą samodzielnie poruszać się po drogach.

Kampanię realizuje Fundacja Poza Schematami.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://bezchemiinadrodze.pl/