Możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie – informacja dla Mieszkańców Rzeszowa

Szczepienia przeciw grypie zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2020 – Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019 r. należą do grupy szczepień nieobowiązkowych a zalecanych (Dz.Urz.MZ.2019.87 z dnia 16.10.2019 r.).
1. Można skorzystać z następujących form szczepienia przeciw grypie:
1) Szczepienie nieodpłatnie finansowane ze środków rządowych lub samorządowych.
2) Szczepienie z 50 % refundacją ze środków rządowych.
3) Szczepienie komercyjne – koszty pokryte ze środków własnych.
2. Możliwości pozyskania szczepionki nieodpłatnie lub z 50 % odpłatnością, przedziały wiekowe.
1) Koszt szczepienia pokryty w całości lub częściowo przez Ministerstwo Zdrowia:
- za 50 % odpłatnością dla świadczeniobiorców powyżej 65 roku życia (obwieszczenie refundacyjne Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r.),
- bezpłatnie dla świadczeniobiorców którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia (od dnia 1 września bieżącego roku w ramach tzw. listy leków 75+),
- za 50 % odpłatnością dzieci od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia (od dnia 1 września bieżącego roku w ramach listy aptecznej),
- za 50 % odpłatnością osoby w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: po transplantacji narządów; chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży (od dnia 1 września bieżącego roku w ramach listy aptecznej),
- bezpłatnie dla pracowników - osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej jak również farmaceutów i techników farmaceutycznych.

2) Koszt szczepienia pokryty w całości ze środków samorządowych (budżet Miasta Rzeszowa):
- bezpłatnie dla osób zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie Rzeszowa w przedziale wiekowym od 65 do 74 lat (osoby, które w dniu szczepienia osiągnęły wiek 65 lat) do 74 roku życia (osoby, które w dniu szczepienia nie przekroczyły wieku 75 lat), ponadto dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej i pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych zlokalizowanych w Rzeszowie.
3. Schemat postępowania osoby chcącej się zaszczepić
1) Nieodpłatnie lub za 50 % odpłatnością ze środków rządowych lub komercyjnie*; należy skontaktować się z wybranym lekarzem rodzinnym celem uzyskania recepty na szczepionkę przeciw grypie, wybranie lub wykupienie szczepionki w aptece, ponowny kontakt z lekarzem rodzinnym kwalifikacja do szczepienia, zaszczepienie przez wybraną pielęgniarkę rodzinną.
* niektóre poradnie POZ mogą zaszczepić pacjentów prywatnych za odpłatnością w przypadku gdy dysponują oni szczepionką lub oferują preparat i szczepienie za odpłatnością.
W załączeniu znajduje się wykaz zawierający adresy i numery telefonów do wszystkich placówek POZ - lekarzy rodzinnych na terenie Rzeszowa udostępniony przez POW NFZ z siedzibą w Rzeszowie.
Poniżej zamieszczony jest link zawierający wykaz ogólnodostępnych rzeszowskich aptek, adresy i numery telefonów:
https://bip.erzeszow.pl/pl/505-polityka-spoleczna-i-ochrona-zdrowia/7741-rozklad-godzin-pracy-aptek-ogolnodostepnych-na-terenie-miasta-rzeszowa-na-2020-rok.html 

Pomocne może okazać się też sprawdzenie, które apteki dysponują aktualnie szczepionką przeciw grypie na stronie www.ktomalek.pl 
2) Nieodpłatnie ze środków samorządowych w ramach „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat” .
Poniżej zamieszczony jest link zawierający kontakt do realizatora Programu oraz informację gdzie, w jakich dniach i godzinach można skorzystać z Programu:
https://www.erzeszow.pl/41-miasto-rzeszow/1713-aktualnosci/20651-zaszczep-sie-przeciwko-grypie.html 

Załączniki: