Rzeszów bardziej dostępny - nowe inwestycje komunikacyjne

Ogromnym atutem Rzeszowa jest dogodne położenie na transeuropejskich szlakach komunikacyjnych. Tu krzyżują się: międzynarodowa trasa E-40 Drezno - Kijów oraz drogi krajowe nr 9 i 19, umożliwiające najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Przez Rzeszów prowadzi również magistrala kolejowa E-30, mająca międzynarodowe znaczenie gospodarcze.

Rzeszów wciąż utrwala swoją pozycję ośrodka metropolitalnego południowo-wschodniej Polski – od 2006 roku miasto powiększa się corocznie o sąsiednie sołectwa. Łącznie, w ostatnich latach, terytorium Rzeszowa zostało zwiększone ponad dwukrotnie. Liczba ludności miasta wzrosła ze 159 do 194 tysięcy, powierzchnia – z 53,69 do 126 km kw.

Dynamiczny rozwój miasto zawdzięcza również strategicznym inwestycjom komunikacyjnym - rozbudowie terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, budowie przebiegającej w rejonie lotniska autostrady A4 oraz biegnącej z północy na południe kraju drogi ekspresowej S19 mają duży wpływ na wszechstronny rozwój miasta.

Rzeszów, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, posiada trzy węzły autostradowe – wschodni, centralny i zachodni. Miasto Rzeszów wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowało budowę drogi łączącej wschodni węzeł autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 4. W ramach tej inwestycji Miasto wybudowało odcinek drogi o długości 2,5 km, przebiegający od Ronda im. Jacka Kuronia do granic miasta. Zadanie to było przedmiotem projektu realizowanego przy finansowym wsparciu UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Realizacja inwestycji miejskich o znaczeniu strategicznym nie byłaby możliwa, gdyby nie wzrost budżetu Miasta Rzeszowa, który w ostatnich dziesięciu latach powiększył się o ponad miliard złotych. Natomiast w ciągu ostatnich 20 lat Rzeszów zrealizował zadania inwestycyjne o wartości ponad 2,5 mld zł. Finansowe wsparcie Unii Europejskiej umożliwiło realizację wielu ważnych dla miasta projektów. Rzeszów może się poszczycić jednym z najwyższych w kraju współczynników pozyskanych środków unijnych. 

Przebiegająca przez Rzeszów droga ekspresowa S19 jest częścią korytarza transeuropejskiego Via Carpatia, łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Polski odcinek szlaku Via Carpatia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Odcinek ten ma długość prawie 600 km. W październiku 2006 roku podpisana została Deklaracja Łańcucka, powołująca do życia międzynarodową platformę współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji szlaku Via Carpatia. Deklarację podpisali ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Dwa lata później do inicjatywy przystąpiły kolejne trzy państwa – Bułgaria, Grecja i Rumunia. Celem sformalizowania przystąpienia do projektu tych państw jest spotkanie w Rzeszowie, w którym uczestniczą przedstawiciele rządów Bułgarii, Grecji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski oraz reprezentanci Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 

13 grudnia 2013 r. został oddany do użytku kolejny fragment trasy S19. Ma on około 4 kilometry długości - od węzła autostradowego Rzeszów Zachód do węzła Świlcza zlokalizowanego na krajowej "czwórce". Po jego oddaniu ruch tranzytowy z północy na zachód może teraz omijać Rzeszów. Kierowcy jadący autostradą A4 mogą z niej zjechać na węźle autostradowym Rzeszów Zachód i dalej oddanym do ruchu odcinkiem S19 dojechać do krajowej "czwórki" w Świlczy. Z kolei kierowcy jadący DK4 mogą odcinkiem S19 dojechać poprzez węzeł Rzeszów Zachód do autostrady A4.

W październiku 2015 r. zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji, które usprawniła komunikację w mieście - „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok” o wartości 183 mln zł. Nowobudowana trasa ma 2 km, natomiast długość samego mostu to 480 m. Jest to najdłuższy most w naszym mieście.

W grudniu 2017 roku miasto zakończyło przebudowę ostatniego odcinka al. Sikorskiego - od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta i gminy Tyczyn. Droga została poszerzona do czterech pasów ruchu, położono na nim nową nawierzchnię, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, odwodnienie, oświetlenie. Inwestycja usprawni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Rzeszowa w kierunku południowo-wschodnim.

Zakończyła się budowa także budowa kolejnego odcinka drogi szybkiego ruchu S19. Firma Eurovia przedłużyła wybudowany wcześniej odcinek ekspresówki o 6,3 km, od węzła "Rzeszów Świlcza" do węzła drogowego "Rzeszów Południe". Od tego węzła do ul. Podkarpackiej w Rzeszowie powstał już kolejny 4-kilometrowy odcinek drogi, którego budowę sfinansowało wspólnie miasto i marszałek województwa. Jest to dalsze przedłużenie autostradowej obwodnicy Rzeszowa, które odciąży miasto od ruchu tranzytowego.

Zakończyła się rozbudowa ul. Podkarpacka na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa oraz budowa drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej, która odciąży centrum i przyczyni się do usprawnienie ruchu w północnej części miasta.

Obecnie trwają działania zmierzające do budowy Wisłokostrady - drogi, która połączyć ma al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą. Jej częścią będzie oddana do użytku 2017 r. droga, która obecnie jest tylko dojazdem do targowiska nad Wisłokiem (ul. Gen. Dworaka). Przyszła droga będzie miała ponad 2 km długości, jej częścią prawdopodobnie będzie estakada, dzięki której trasa będzie omijała osuwisko w rejonie ul. Konfederatów Barskich oraz wiadukt nad torami. Przyszła droga z ul. Ciepłowniczą będzie łączyć się przed mostem Załęskim, który zostanie rozbudowany o drugą część oraz poszerzona o dwa pasy ruchu ma być także ul. Gen. Maczka. Dzięki Wisłokostradzie odciążone z ruchu samochodowego ma być centrum Rzeszowa - al. Piłsudskiego i Wiadukt Tarnobrzeski.

Ruszyła przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Fredry, Siemieńskiego i Styki w Rzeszowie. Chodzi o modernizację siatki dróg w rejonie 8 ulic. Inwestycję za blisko 50 mln zł realizuje firma Strabag, której prace potrwają do 2022 r.

Mapa komunikacyjna
Mapa komunikacyjna
Droga krajowa łącząca obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą...
Droga krajowa łącząca obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą...
Most im. T. Mazowieckiego
Most im. T. Mazowieckiego
Droga od węzła Rzeszów Południe na drodze S19 do skrzyżowania z ul. Podkarpacką
Droga od węzła Rzeszów Południe na drodze S19 do skrzyżowania z ul. Podkarpacką
Ostatni rozbudowany odcinek ul. Sikorskiego
Ostatni rozbudowany odcinek ul. Sikorskiego
Ul. Podkarpacka
Ul. Podkarpacka
Droga łącząca ul. Lubelską z Warszawską, fot. Tadeusz Poźniak
Droga łącząca ul. Lubelską z Warszawską, fot. Tadeusz Poźniak