Wykaz przedszkoli

Przedszkola publiczne dla których Gmina Miasto Rzeszów nie jest organem prowadzącym

  1. Przedszkole Publiczne Nr 25, ul. Guzego 4, 35-317 Rzeszów
  2. Przedszkole Publiczne św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Paderewskiego 71, 35-328 Rzeszów
  3. Przedszkole Publiczne Świętej Rodziny przy parafii św. Judy Tadeusza, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
  4. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. św. Z. Sz. Felińskiego, ul. Guzego 4, 35-317 Rzeszów
  5. Publiczne Przedszkole Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łukasiewicza 16b, 35-604 Rzeszów

akt. 24.08.2020 r.