IAESTE, czyli ambitne projekty, inwestycja w przyszłość i rewelacyjne wspomnienia!

IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience to międzynarodowa, niezależna oraz apolityczna organizacja zrzeszająca studentów uczelni technicznych w większych miastach w Polsce i na całym świecie. Działając również przy Politechnice Rzeszowskiej, stanowi bardzo ważne ogniwo życia studenckiego, jak również punkt wyjścia do kariery zawodowej. 

Organizacja ta pośredniczy w wyszukiwaniu dla nich płatnych praktyk studenckich na terenie całego świata, ułatwia dostęp do wiodących na rynku firm oraz umożliwia podjęcie pracy oraz dalszego kształcenia na uczelniach technicznych. W programie praktyk uczestniczy wielu studentów Politechniki Rzeszowskiej. Każdego roku ok. 40 osób ma możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, tak pożądanego przez potencjalnych pracodawców, odwiedzając takie kraje jak: Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Japonia, Hong-Kong, Turcja, Indie, Macedonia, Brazylia i wiele innych.

Współpracuje z ponad 5000 firmami i instytucjami edukacyjnymi, stwarzając możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz poznania zagranicznej kultury. Niejednokrotnie Organizacja stwarza warunki do zawarcia cennych kontaktów branżowych między społecznościami oraz wypromowania firmy.

Oprócz cennego doświadczenia, które Iaeste pozwala zdobyć, praca w organizacji zapewnia studentom wiele profitów: nowe doświadczenia towarzyskie, możliwość kontaktu z lokalnymi firmami, pogłębianie znajomości języków obcych, kontakty międzynarodowe, możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, wspólne wyjazdy integracyjne.

Na początku semestru akademickiego Iaeste prowadzi akcje rekrutacyjną, poszukuje chętnych do współpracy, kreatywnych oraz odpowiedzialnych osób, które będą chciały wesprzeć działalność Komitetu. Współpracownicy organizacji mają pierwszeństwo w wyborze ofert praktyk, które przyznane zostają dla Komitetu Lokalnego w Rzeszowie, zyskują również udokumentowane potwierdzenie społecznej działalności w międzynarodowej organizacji studenckiej.

IAESTE to organizacja, która w kalendarzu swojej działalności posiada kilka ważnych wydarzeń. Najważniejszym w roku wydarzeniem jest Konferencja Krajowa, na której na poszczególne Komitety zostają rozdzielane oferty praktyk, które następnie wymieniane są z pozostałymi krajami na Konferencji Światowej.

Innym wydarzeniem jest prowadzona rokrocznie Akcja Lato. Jest to okres w którym jedni wyjeżdżają na praktykę, a pozostali opiekują się studentami z zagranicy odwiedzającymi Rzeszów. W tym czasie następuje intensyfikacja całorocznych działań. Nawet ci, którym nie udało się aplikować na staż, mogą spędzać czas w towarzystwie międzynarodowym, wymieniać doświadczenia oraz szkolić języki obce.

W organizacji panuje przyjazna atmosfera. Realizując się w wolontariacie zdobywa się nowe doświadczenia i umiejętności organizacyjne oraz społeczne, które z będzie można wykorzystać w życiu zawodowym.

W Rzeszowie biuro mieści się przy ul. Akademickiej 1/11.

https://www.facebook.com/pg/IAESTERzeszow/about/?ref=page_internal

Logo AIESTE
Logo AIESTE