AIESEC

Logo AIESEC

AIESEC to międzynarodowa organizacja, która umożliwia młodym ludziom odkrycie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień, po to by w przyszłości mogli wywierać wpływ na otoczenie. Promuje pozytywny model przywództwa oparty na wrażliwości kulturowej, zdolności aktywnego uczenia się, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Realizacji tego służy Program rozwoju, w ramach którego członkowie Organizacji mają możliwość sprawdzenia się w tworzeniu i prowadzeniu projektów oraz mogą zdobyć doświadczenie na praktyce w jednym z ponad 120 krajów świata. AIESEC umożliwia także budowanie relacji z międzynarodowym środowiskiem biznesowym oraz zdobycie profesjonalnej wiedzy w obszarze ich zainteresowań.

AIESEC w liczbach

  • 120+ krajów
  • 70 lat istnienia na świecie
  • 45 lat istnienia w Polsce
  • 1600 uniwersytetów
  • 40000 członków
  • 10000 praktyk i wolontariatów zagranicznych
  • 10000 pozycji liderskich
  • 4000 partnerów
  • 470 konferencji rocznie na całym świecie

Firmy i instytucje partnerskie postrzegają AIESEC jako organizację stymulują ich rozwój oraz gwarantującą dostęp do utalentowanych ludzi z całego świata. W 2011 organizacja AIESEC rozpoczęła swoją działalność również w Rzeszowie.
AIESEC jest grupą młodych ludzi, których łączą wspólne cele. Prowadzą projekty stawiające na rozwój osobowości oraz promowanie edukacji wśród uczniów i studentów. Współpracują ze szkołami, domami dziecka, organizują różnego rodzaju warsztaty i szkolenia.

Projekty realizowane w AIESEC Rzeszów:

INTERNATIONAL EDUCATION (13.05.2019 - 21.06.2019)

Jest projektem skierowanym do uczniów m.in. szkół podstawowych oraz średnich na terenie całego województwa podkarpackiego. Oparty jest na Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 4: Dobra Jakość Edukacji. Ideą projektu jest wzbogacenie systemu edukacji, szczególnie w zakresie nauki języków obcych. Chcemy, aby poprzez projekt młodzi ludzie mogli otworzyć się na inne kultury, zainteresować światem oraz zaciekawić edukacją.

UNDER STAND (01.07.2019 - 16.08.2019)

Jest to projekt skierowany do przedszkoli, szkół, domów dziecka, ośrodków edukacyjnych oraz społecznych na terenie całego województwa podkarpackiego. Jest on oparty na Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 10: Zmniejszenie nierówności. Ideą projektu jest przełamywanie barier kulturowych i otwieranie ludzi na drugiego człowieka już od najmłodszych lat.

NEXT STEP (14.09.2019 - 26.10.2019)

Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich szkół gimnazjalnych oraz licealnych na terenie Podkarpacia. Ideą projektu jest zniwelowanie nierówności, otwieranie ludzkiego umysłu, nauczanie młodych ludzi tolerancyjności, życzliwości i poszanowania innych bez względu na jakiekolwiek różnice (rasowe, kulturowe, religijne, światopoglądowe, płciowe).

INTERNATIONAL EDUCATION edycja zimowa (27.01.2019 - 07.03.2019)

UNDER STAND edycja zimowa (09.11.2019 - 21.12.2019)

Program Global Host

Global Host pozwala przyjąć do swojego domu wolontariusza z jednego z ponad stu krajów świata na okres od 2 do 6 tygodni. Kierowany jest do studentów i rodzin, szukających możliwości praktycznej nauki języka obcego dla siebie lub swoich dzieci, a także chęci poszerzenia ich wiedzy na temat innych kultur.

To idealny sposób na przełamanie bariery językowej i poszerzenie perspektyw, będąc jednocześnie ambasadorem naszego kraju, uznawanego za jeden z najbardziej gościnnych na świecie.
Program EP Buddy

Jest to możliwość skierowana do każdej osoby. Kiedy przyjeżdża do nas wolontariusz z innego kraju, nie wie zbyt wiele na temat Polski, a nawet ma problemy z odnalezieniem się w nowym środowisku. Dzięki programowi EP Buddy (EP - Exchange Participant - uczestnik wymiany, Buddy - kumpel, przyjaciel) można nie tylko poznać osobę z zupełnie innego kraju, ale również dowiedzieć się więcej na temat kultury, obyczajów i spędzić z nią czas. Przy okazji jest to możliwość znajomości na długie lata.

REKRUTACJA - to możliwość skierowana do mieszkańców Rzeszowa, jak i całego województwa. Zwykle rekrutacja odbywa się dwa razy w roku tj.: styczeń, wrzesień.

Pośród planowanych aktywności będzie przeprowadzana promocja m.in.
na uczelniach - podczas wykładów oraz na stoiskach informacyjnych, w prasie, telewizji, portalach informacyjnych, studenckich oraz społecznościowych.
Cele projektu:
- zachęcenie studentów do działalności w AIESEC Rzeszów, ukazanie jej profilu i możliwości,
- aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym,
- zachęcanie młodych ludzi do wyjazdów na praktyki.

AIESEC Polska Komitet Lokalny Rzeszów - al. Rejtana 16c, pokój 009, https://aiesec.pl/rzeszow/