Stypendia dla studentów i doktorantów

Stypendium Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia od 2012 r. przyznaje Stypendia Studentom pochodzącym z małych miast lub obszarów wiejskich, którzy rozpoczynają naukę na polskiej uczelni wyższej, a brakuje im środków, by spełnić swoje marzenia o uzyskaniu wyższego wykształcenia. Celem programu jest ułatwienie młodym, zdolnym i ambitnym ludziom startu w lepszą przyszłość.

Obecnie prowadzi trzy programy:

  • Pierwszy Rok
  • Prymusi
  • Zagraniczni

Więcej informacji o stypendiach na stronie Fundacji im. Jerzego Juzonia.