Stypendia dla studentów i doktorantów

Fundusz Stypendialny Talenty

Fundusz Stypendialny Talenty od 13 lat wspiera wybitnie uzdolnioną młodzież potrzebującą pomocy ze względu na trudną sytuację majątkową, rodzinną lub osobistą. Pomaga uczniom i studentom, którzy mają pasję i chcą ją dalej rozwijać. Wspiera uczniów i studentów z całej Polski, najczęściej z małych miast i wsi.

Pomoc Funduszu polega na wypłacie comiesięcznego stypendium, a także na organizacji warsztatów edukacyjnych, specjalistycznych konsultacji i spotkań integracyjnych. Udziela wsparcia rzeczowego w postaci zakupu komputerów, książek, instrumentów muzycznych i pomocy naukowych. Organizowane przez Fundusz warsztaty rozwojowe pozwalają nabyć kompetencje, których nie dają szkoły czy uczelnie. Spotkania szkoleniowe i wyjazdy wakacyjne są okazją do nawiązania bliskich kontaktów – stypendyści tworzą grupę przyjaciół rozsianych po całej Polsce, a nawet świecie.

Kontakt:
Talenty Fundusz Stypendialny
ul. gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 601-53-47-13
http://www.fundusz-talenty.pl