Stypendia dla studentów i doktorantów

L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

Program stypendialny Dla Kobiet i Nauki przyczynia się do wspierania osiągnięć kobiet-naukowców prowadzących zaawansowane badania w dziedzinie nauk o życiu. Jest skierowany do kobiet-naukowców.

Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego i promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet oraz zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki.

W Polsce program prowadzony jest od 2000 roku. Organizatorem jest L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdego roku 5 kobiet nauki otrzymuje roczne stypendia naukowe. Od początku funkcjonowania polskiej edycji programu jury nagrodziło w sumie 75 laureatek.

http://lorealdlakobietinauki.pl/