Informacja o przyznanych stypendiach w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares za rok szkolny 2019/2020

W 2020 r. szczególnie uzdolnieni uczniowie rzeszowskich szkół mogli ubiegać się o pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Pomoc taką umożliwia Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares. Formami realizacji Programu są:

  1. Stypendium Primus,
  2. Stypendium Mistrz,
  3. Stypendium Młody inżynier,
  4. Stypendium Artysta,
  5. Stypendium Zdolny uczeń.

Władze Rzeszowa, wspierając działania na rzecz wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, przeznaczają na ten cel środki własne. W okresie od czerwca do grudnia 2020 r. kwota stypendiów przyznanym uczniom rzeszowskich szkół w ramach Programu Stypendialnego wynosi 2 084 700,00 zł.

W oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares Komisja Stypendialna przyznała:

  • 290 stypendia Primus na kwotę 1 026 000,00 zł,
  • 88 stypendia Mistrz na kwotę 206 800,00 zł,
  • 525 stypendia Młody inżynier na kwotę 437 000,00 zł,
  • 38 stypendia Artysta na kwotę 30 850,00 zł,
  • 555 stypendia Zdolny uczeń na kwotę 382 850,00 zł.

Liczba stypendystów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów, którym przyznano stypendium PRIMUS

Liczba uczniów, którym przyznano stypendium MISTRZ

Liczba uczniów, którym przyznano stypendium ARTYSTA

Liczba uczniów, którym przyznano stypendium MŁODY INŻYNIER

Liczba uczniów, którym przyznano stypendium ZDOLNY UCZEŃ

ŁĄCZNIE

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 6

0

0

x

x

1

1

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 12

0

1

x

x

7

8

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 13

0

1

x

x

3

4

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 14

0

0

x

x

4

4

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 23

1

1

x

x

8

10

6

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 27

0

2

x

x

29

31

7

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 15

1

1

x

x

2

4

8

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 26

0

0

x

x

0

0

9

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 - Szkoła Podstawowa Nr 19

0

0

x

x

23

23

10

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 - Szkoła Podstawowa Nr 4

1

1

x

x

3

5

11

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 - Szkoła Podstawowa Nr 7

0

0

x

x

3

3

12

Szkoła Podstawowa Nr 1

0

0

x

x

7

7

13

Szkoła Podstawowa Nr 2

0

2

x

x

21

23

14

Szkoła Podstawowa Nr 3

0

1

x

x

19

20

15

Szkoła Podstawowa Nr 5

1

5

x

x

5

11

16

Szkoła Podstawowa Nr 8

0

3

x

x

21

24

17

Szkoła Podstawowa Nr 9

0

0

x

x

7

7

18

Szkoła Podstawowa Nr 10

1

3

x

x

9

13

19

Szkoła Podstawowa Nr 11

0

2

x

x

38

40

20

Szkoła Podstawowa Nr 16

0

1

x

x

12

13

21

Szkoła Podstawowa Nr 17

2

1

x

x

16

19

22

Szkoła Podstawowa Nr 18

0

2

x

x

14

16

23

Szkoła Podstawowa Nr 21

2

3

x

x

16

21

24

Szkoła Podstawowa Nr 22

0

0

x

x

3

3

25

Szkoła Podstawowa Nr 24

2

2

x

x

8

12

26

Szkoła Podstawowa Nr 25

1

3

x

x

17

21

27

Szkoła Podstawowa Nr 28

3

1

x

x

6

10

28

Szkoła Podstawowa Nr 29

0

0

x

x

0

0

29

Szkoła Podstawowa Nr 30

0

1

x

x

9

10

30

Szkoła Podstawowa Nr 31

0

0

x

x

5

5

31

Szkoła Podstawowa Nr 33

1

0

x

x

1

2

32

Szkoła Podstawowa Nr 34

0

0

x

x

2

2

33

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (OSM I ST.)

0

0

8

x

0

8

34

Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 (OSM I ST.)

0

2

2

x

0

4

35

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1

0

0

x

x

7

7

36

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2

0

0

x

x

5

5

37

Szkoła Podstawowa Kraina Uśmiechu

0

0

x

x

2

2

38

Szkoła Podstawowa Nazaretanek

0

0

x

x

1

1

39

Szkoła Podstawowa im. Sióstr Pijarek

0

1

x

x

9

10

40

Szkoła Podstawowa Pijarów

0

0

x

x

1

1

41

Szkoła Podstawowa Promar

0

1

x

x

1

2

42

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

0

0

x

x

5

5

43

Szkoła Mistrzostwa Sportowego RESOVIA

0

0

x

x

1

1

44

Szkoła Mistrzostwa Sportowego STAL

0

0

x

x

4

4

45

Szkoła Podskawowa im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

4

11

x

x

5

20

Razem szkoły podstawowe

20

52

10

x

360

442

46

I Liceum Ogólnokształcące

25

2

x

19

24

70

47

II Liceum Ogólnokształcące

89

4

x

29

42

164

48

III Liceum Ogólnokształcące

8

1

x

11

2

22

49

IV Liceum Ogólnokształcące

51

1

x

87

49

188

50

V Liceum Ogólnokształcące

0

0

x

13

3

16

51

VIII Liceum Ogólnokształcące

0

0

x

1

4

5

52

IX Liceum Ogólnokształcące

16

2

x

16

4

38

53

XII Liceum Ogólnokształcące

0

0

x

1

3

 4

54

Zespół Szkół Nr 1

0

4

x

6

2

12

55

Zespół Szkół Nr 2

2

0

x

33

2

37

56

Zespół Szkół Nr 3

0

2

x

48

1

51

57

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

0

0

x

3

0

3

58

Zespół Szkół Elektronicznych

7

3

x

86

0

96

59

Zespół Szkół Ekonomicznych

0

2

x

23

0

25

60

Zespół Szkół Gospodarczych

0

1

x

10

0

11

61

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

 0

0

 x

12

 0

12

62

Zespół Szkół Energetycznych

0

0

x

9

0

9

63

Zespół Szkół Mechanicznych

1

1

x

30

1

33

64

Zespół Szkół Samochodowych

0

0

x

19

0

19

65

Zespół Szkół Technicznych

0

0

x

13

0

13

66

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (OSM II ST.)

1

3

6

x

0

10

67

Zespół Szkół Plastycznych (liceum)

0

0

21

x

0

21

68

Ogólnokształąca Szkoła Sztuk Pięknych

0

0

1

x

0

1

69

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

0

1

x

1

2

4

70

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie

1

0

x

6

9

16

71

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Resovia

0

0

x

0

1

1

72

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego STAL

0

0

x

0

2

2

73

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

7

0

x

4

16

27

74

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Pijarek

0

0

x

3

17

20

75

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

62

9

x

42

10

123

76

Technikum TEB EDUKACJA

0

0

x

0

1

1

Razem szkoły ponadpodstawowe

270

36

28

525

195

1054

RAZEM

290

88

38

525

555

1496

x – zgodnie z zapisami Uchwały Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares szkoła nie ma możliwości ubiegać się o daną formę stypendium

Wysokość stypendiów w okresie od czerwca do grudnia 2020 r.

Wysokość stypendiów przyznawanych w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares na rok 2020 uzależniona była od formy stypendium, typu szkoły, rodzaju egzaminu, klasy i wynosiło od kwoty 100 zł do 3600 zł. Szczegółowe kwoty określono w Zarządzeniu Nr VIII/816/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 maja 2020 r., w Zarządzeniu Nr VIII/918/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 lipca 2020 r., oraz w Zarządzeniu Nr VIII/919/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 sierpnia 2020 r.