2017 r.

Studentka WSPiA stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Agata Lizak, studentka V roku „prawa” w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej po raz drugi została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rzeszowska studentka znalazła się w gronie ponad 600 studentów z całej Polski nagrodzonych za wybitne osiągnięcia. Wart dodać, że jest to jedyna na Podkarpaciu studentka „prawa”, która otrzymała to prestiżowe stypendium.
 
Agata Lizak studiuje na piątym roku „prawa” w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej. Od początku studiów mocno angażuje się w działalność naukową uczestnicząc w wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursach, konferencjach i seminariach naukowych.
 
W nagrodę za swoje osiągnięcia naukowe otrzyma stypendium w wysokości 15 tys. zł. Stypendium MNiSW przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są m.in. publikacje w czasopismach naukowych, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych oraz nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym. W tym roku stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 645 studentów, na ponad 1 mln 300 tys. studiujących w Polsce.
 
Agata Lizak otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz drugi. Jest laureatką II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez WSPiA. Dwukrotnie zwyciężyła w organizowanym przez WSPiA Dyktandzie Rzeszowskim.
 
W ostatnim czasie może również pochwalić się wygraniem dwóch prestiżowych konkursów dla młodych prawników. W pierwszym pt. „Acta non Verba” zadaniem konkursowym było przygotowanie eseju dotyczącego prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego oraz prawa budowlanego. Studentka WSPiA przygotowała pracę z zakresu prawa zamówień publicznych, którą doceniło jury konkursowe. Drugi konkurs zorganizowany został w Bydgoszczy przez „Santander Art & Culture Law Review”. W tym przypadku zadaniem uczestników było przygotowanie Glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wpisywania zabytków na Listę Skarbów Dziedzictwa.
http://wspia.eu/
Agata Lizak studentka piątego roku ?prawa? w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej
Agata Lizak studentka piątego roku ?prawa? w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej